Gode brødre i 61 Terje Vigen.

Nye råd fra helsemyndighetene

Det er fra 7.mai anledning til å samle inntil 50 personer til et arrangement med en ansvarlig arrangør og 
under forutsetning av det holdes 1 meters avstand samt at smittevernrådene følges.
Det gir logene god mulighet til å avholde fysiske embedsmannsmøter og andre arrangementer. 

Vi minner imidlertid om at mange av våre søstre og brødre kan være i en utsatt gruppe for smitte og det
viktigste er å sette liv og helse først.

Planlegging for høsten

Får vi ikke tilbakeslag når det gjelder smitteutviklingen av Covid 19, ser det ut som om vi kan ha god
aktivitet fra 15 august. Det er derfor viktig med planlegging for høsten 2020 for å få gjennomført blant 
annet gradpasseringer, VeJu tildelinger og innvielser. En må vurdere alternative måter for å få avviklet 
alle møtene, eksempelvis med samarbeid med flere loger.

Embetskollegiet i 61 Terje Vigen har bestemt at vi gjennopptar vår møtevirksomhet i logen fra 
02.09.2020, hvis ingen andre bestemmelser fremkommer fra FHI og/eller Storlogen før den tid. 
Vi vil løpende oppdatere denne informasjonen.

Med hilsen i VKS.

Overmester og Embetskollegiet