Gode brødre i 61 Terje Vigen.

Det er fortsatt en kritisk situasjon hva angår Corona-pandemien. Flere steder i landet er blitt ”røde” , inkludert Arendal, etter at antall smittede har økt. På denne bakgrunn er det besluttet at møtene i oktober måned i 61 Terje Vigen avlyses. Jeg tror vi alle savner møtene, samværet med brødrene og måltidene sammen, men vi må forholde oss til realitetene og komme sterkere tilbake når vi endelig er gjennom dette.

Det er viktig at vi tar vare på hverandre i denne, for oss alle, vanskelige tiden. Oppfordringen er derfor å holde kontakten mellom brødrene ved like. Ta en telefon og hør hvordan man har det. Dette muntrer opp og styrker samholdet.

Med hilsen i VKS.

Overmester og Embetskollegiet