Smittevern Odd Fellow

 

Gode Brødre. 

Norge har som kjent åpnet igjen etter en lang og vanskelig pandemi tid. Det at Norgre har åpnet igjen betyr at vi ikke har spesielle tiltak hos oss, men henviser til FHI sine anbefalinger. 

 

Link til dette finner du til høyre på denne side.