Hvordan skal vi hilse når vi ikke lenger kan ta hverandre i hånden eller klemme?

Legg høyre hånd på brystet, lett hodebøyning og ikke minst smil.

 

 

Når du kommer til Festningsgt.

  1. Det står en embedsmann med sprit slik at hender kan desinfiseres
  2. Hold avstand på 1 meter
  3. Kun to og to slippes inn i garderoben samtidig, intet «småprat» bare gå videre.
  4. Gå rett opp i logesalen, hold avstand. Det er lov å prate sammen.

 

Før møte starter

Det blir ikke felles inngang i logesalen.

Når dere kommer opp i logesalen får dere utdelt regale og får henvist plass i salen.

 

Under møte:

Vi synger ikke eller danner søsterkjeden.

 

Etter lukking av logen

Under leirslagning går vi ut på vanlig måte.

 

Ettermøte:

Vi går rett fra logesalen til spisesalen.

Vi danner en rekke, med 1 m avstand for å betale for maten. Det brukes IKKE kontanter

Finn en plass å sitte. Det er 1 meter mellom hver stol.

Mat blir servert og alle smitteverns regler fulgt.

Vi synger ikke under taffelet

 

Når møte avsluttes går vi til garderoben, maks to og to, ikke noe «småprat».