Kjære besøkende bror:

Det er svært hyggelig for Loge Svanen å kunne ønske besøkende brødre velkommen til oss!

Alta er en aktiv by med mange tilreisende, også logebrødre, og nedenfor vil du få hjelp til å finne fram til oss og våre lokaler. 

Loge Svanen har møter hver 2. og 4. onsdag i måneden.

Kart

Nedenfor finner du et kartutsnitt over Alta, med Odd Fellow-bygget avmerket med en rød "nål". Du kan finne

 

ytterligere kartdetaljer her.

Fra nord kjører du E6 gjennom Elvebakken og Bukta, og på toppen av Buktabakken kommer du inn i en rundkjøring. Ta av første avkjøring til høyre og drei inn på neste vei til høyre. Så kjører du frem til Odd Fellow-huset.

Fra sør kjører du E6 fra Bossekop, passerer Alta sentrum og når du ser brannstasjonen til høyre, får du en rundkjøring rett fram. Ta 3.avkjøring ut av rundkjøringen, og sving deretter neste vei til høyre, før du kjører fram til Odd Fellowhuset.

På gode dager  serverer vi gjerne kaffe før møtet starter !

 

Vel møtt i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet!