° 


Kjære brødre

Når logen nå starter opp igjen, etter et langt avbrudd p g a Covid-19, er det med et sterkt ønske om at alle medlemmer møter så ofte de kan.

Jeg har også et ønske om at hver og en av dere er med på å foreslå nye medlemmer til logen.
Dette har vi innprentet i alle år, men gjentar det nok en gang.
Spesielt ber jeg de yngre medlemmene om å få med seg venner eller bekjente som du tror kan passe inn i logen vår. Nye medlemmer kan bringe nye tanker inn i logen; og garantert vil de også motta gode tanker fra logen. 

Vel møtt alle sammen !

Geir Eivind Kolstad
OM