Oslo, 16. november 2020

  JULEHILSEN FRA STOR SIRE

Gode søstre.                                                                                 Julen 2020

Menneskeslekten har til alle tider blir ut
satt for trusler og påkjenninger. Det hører med til det å være menneske. Påkjenninger kan ha to motsatte virkninger. Enten bryter de oss ned, eller så bygger de oss opp. Vi kan også legge til at enten lærer vi noe nytt av dem, eller så lærer vi ikke noe. Det har vært mange pandemier og naturkatastrofer opp gjennom historien. Så sent som omkring 1920 hadde vi i Norge Spanskesyken hvor nærmere 20.000 nordmenn døde.

Også i Odd Fellow historien dukker pandemier og naturkatastrofer opp. Møtene i Lodge Washington måtte stoppe opp på våren og sommeren 1819 fordi det brøt ut «Gul feber» i Baltimore. Det som er interessant med dette utbruddet er at sykdommen skapte vekst i den nye logen. Det var måten den nye Odd Fellow logen løste utfordringene som sykdommen førte med seg, som vakte oppsikt. Logebrødrene var for det første forsiktige med ikke å være smittespredere. Og for det annet hjalp de både logens egne brødre, og andre som hadde det vanskelig. Det altruistiske sinnelaget skapte et positivt omdømme i Baltimores omgivelser som tidligere heller hadde vært skeptiske til Odd Fellow Ordenen.

Da Chicago brant nesten ned til grunnen ved den voldsomme bybrannen i 1871, var Odd Fellow Ordenen en av de første og største deltakere i hjelpearbeidet og gjenoppbyggingen. Brannens voldsomhet og omfang gjør at den sammenlignes med bybrannen i London i 1666. Hundrevis av mennesker omkom og nærmere 100.000 ble husløse i løpet av et par dager. Odd Fellow Ordenens søstre og brødre ble berømmet for sin vilje og evne til å hjelpe med det de hadde. Den hjelpen som ble gitt, gav Odd Fellow Ordenen et enda bedre omdømme.

Nå har vi hatt vår egen pandemi gående siden mars måned. Lenge så vi bare mørke og ikke noe lys i tunellen. Nå tror vi at effektive vaksiner er ganske rett rundt hjørnet. Det skal vi glede oss hjertelig over.

Men hva vil vi si når pandemien er over? Har vi erfart at det Odd Fellow Ordenen alltid har hevdet at gode intensjoner er mer enn ord? Pandemien har, ifølge regjeringen, medført omfattende ensomhet. Hvordan har vi som Orden løst den utfordringen?   Vi har utallige fortellinger om hva embedsmenn gjør for logenes medlemmer. Det er både flott og riktig. Men skal vi virkelig bekjempe ensomhet, må hver enkelt av oss gjøre noe. Hva om vi hver dag tok kontakt med et medmenneske? Det ville i løpet av ett døgn skape 22.000 kontakter. I løpet av en uke vil det skape 154.000 kontakter og kontaktene bør gå til dem som trenger det mest.

Jeg maner vanligvis ved juletider søstre og brødre om å vise det altruistiske hjertelag som er noe av livsnerven og det karakteristiske trekk i vår Orden. Som vi strakte vår hjelp til alle ved den gule feber i 1819, og som vi hjalp alle som ble rammet av brannkatastrofen i 1871, er det vår utfordring nå ved slutten av 2020 å hjelpe til der vi kan. Kan det finnes noen bedre måte å feire jul på?

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan

Stor Sire

 

 


 

Ekstraordinært Nytt fra Storlogen – november 2020

Med bakgrunn i den foreliggende smittesituasjonen har Stor Sire i samråd med Storlogens valgte embedsmenn, besluttet at vi innstiller møtevirksomheten inntil videre.

Storlogen følger utviklingen nøye og støtter seg på de råd og veiledninger som gis av myndighetene.  Det er vårt håp at det skal være mulig å komme i gang med ordensvirksomheten, om ikke for lang tid.

Mange loger har nå god erfaring med møter på Teams som er et godt alternativ for å holde kontakt med søstre og brødre.

Det kan være en ekstra utfordrende situasjon for mange som føler seg alene og er bekymret. Det er derfor viktig at vi opprettholder god kontakt med våre søstre og brødre, med spesielt fokus på våre eldre, syke og enslige.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire

Reneè B. Backer    

Stor Sekretær                                                                                                                 

Jon Erik Holm
Stor Sekretær                                                                                                                

 


 

 

Bodø, 19. april 2020

 

BISTAND TIL TRENGENDE I NÆRMILJØET VÅRT

Gode søstre og brødre.

Det er mange som har en utfordrende hverdag og situasjon er for mange meget vanskelig og mange føler seg alene og er bekymret.

Bror Stor Sire skriver i Nytt fra Stologen for april:

Situasjonen i samfunnet rundt oss viser at behovet for hjelp er økende også i vårt nærmiljø. Vi oppfordrer logenes Nevnd for utadvendt arbeid om å ta initiativ til bistand for trengende i nærmiljøet.

I tråd med Ordenens tradisjoner gjøres slike tiltak i regi av logene, de kjenner behovene i sitt nærmiljø best og kan benytte fond for utadvendt arbeid og andre bidrag fra logens medlemmer.

De som følger Odd Fellow Ordenens  Facebook sider ser at bror Georg Uhlmann med flere har laget en video som går på å støtte Kirkens Bymisjon.

Dette er ikke en organisert innsamling fra Storlogens side, men i tråd med Ordenens budord som vi alle kjenner.

Bror Stor Herold Dag-Runar Pedersen skriver følgende i sin kommentar:

Situasjonen i samfunnet rundt oss viser at behovet for hjelp er økende også i vårt nærmiljø. Storlogen har oppfordret logene og Nevnd for utadvendt arbeid om å ta initiativ til bistand for trengende i nærmiljøet.

I tråd med Ordenens tradisjoner gjøres slike tiltak i regi av logene, de kjenner behovene i sitt nærmiljø best og kan benytte fond for utadvendt arbeid og andre bidrag fra logens medlemmer. 

Sånn sett er Uhlmanns aksjon et prisverdig tiltak.
Men vi gjør oppmerksom på at dette er et privat initiativ fra Georg Uhlmann, som ikke har blitt presentert eller behandlet i Storlogens embedskollegium og er altså ikke en innsamlingsaksjon i regi av Ordenen sentralt.

Alle loger har Nevnd for utadvendt arbeid.

I samarbeid med DSS Synnøve Oppegård og DSS Rune Paul Berg har jeg satt i gang en lokal hjelpeaksjon for vårt Distrikt nr. 13 Salten.

Det anbefales at hver loge i vårt distrikt gir kr 1000,- Alle loger har nok midler som er budsjettert.
Vi ønsker også at dette formidles til alle søstre og brødre både pr e-post og på logenes egne Facebook sider.

Dette fordi vi håper søstre og brødre støtter dette privat!

Jeg var i dag  i kontakt med Kirkens Bymisjon og de forteller om en økning av folk som trenger hjelp i ei vanskelig tid.
Dette gjelder hovedsakelig mat til de som virkelig trenger det. De kjørte også ut varm mat til de som har minst og trengte det mest på påskeaften.

De forteller videre at penger som gis fra f.eks Bodø, Fauske, Rognan og Glomfjord blir tilbakeført til det distriktet de er gitt fra!!

Slik rammes brukerne i Bodø

  • Mellom 60 og 80 individer besøker vanligvis Kirkens Bymisjons kafé hver dag. Noen er der hver dag, andre sjeldnere. Dermed blir det totale antall brukere mye større.
  • Der får de mat, kaffe, noe godt til kaffen og sosialt samvær.
  • Alle brukerne har en felles respekt for kafélokalene, og legger fra seg alle strider utenfor døra. Her inne er alle venner.
  • Vanligvis er flere 100 mennesker innom tiltakene til bymisjonen på en uke. Mange får nå mat levert hjem, og de kan også hente kaffe, mat til både to- og firbente, og brukerutstyr i døra nederst i Bankgata.
  • Antall bostedsløse varierer fra dag til dag. Per tiden vet de om én, men her kan det være store mørketall. Bymisjonen erfarer at mange bor hos venner.
  • Bymisjonen leverer mat til Tverlandet mottak. Der bor det 120 personer. I tillegg har de rundt 60 privatadresser de kjører ut til. Totalt treffer de rundt 2-300 mennesker med det de leverer ut.
  • Mange nye familier og personer tar i denne tiden kontakt med bymisjonen for å få hjelp.
  • Folks kjøpevilje og sponsorers kroner har falt. Det påvirker også bymisjonens arbeid, som til vanlig drives i stor grad på frivillighet.
  • Færre folk er i gatene og kjøper gatemagasinene.

Kilde: Egil Arnsby og Børge Hansen i Kirkens Bymisjon Bodø.

Med broderlig hilsen i

V. K og S

Bjørnar Olsen

Eks Storrepresentant

 


Bodø, 4. april 2020

Kjære søstre!

OM og kollegiet ønsker alle søstrene 
en god « hjemme» påske, med fine 
soldager som kan nytes ute.
Vi tenker på dere, nøl ikke med å ta 
kontakt hvis det er noe vi kan hjelpe 
til med.

Søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26

 

 


Oslo, 25. mars 2020

Nytt fra Storlogen!

Kjære søstre og brødre

Koronavirus effekt og konsekvens

Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020. 

Se vedlagte Nytt fra Storlogen.

Ta vare på hverandre – bruk telefonen – og følg myndighetenes råd.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire


Bodø, 16. mars 2020

Gode søstre!

I disse tider, med unntakstilstand både i Norge og den øvrige verden, er vi mange som blir sittende hjemme, enten i karantene eller på grunn av smittefaren. Det er ingen som helt slipper påvirkning av Corona -viruset. Vi får alle en helt uvanlig hverdag som vi må gjøre det beste ut av.

Men, om vi ikke kan møtes i logen, eller gå på besøk til hverandre, så er det godt for oss alle å vite at logesøstrene tenker på oss.

Dersom det er noen som trenger hjelp til praktiske ting, eller bare trenger noen å prate med, ta kontakt med meg (telefon: 992 54 526, epost: ann.karin.tenggren@signalbox.no) eller en annen logesøster.

Ta vare på deg selv, og ha omtanke for andre, så går det seg til etter hvert. Jeg tror det er viktig å beholde fokus, og ta en dag i gangen.

Med søsterlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM Loge 109 Sildre

 

 

 


Oslo, 12. mars 2020

 

Til: Storrepresentant/OM/HM/HP                                                                                                           Oslo 12. mars 2020

         Kopi: DSS, Sekretær

Siste nytt: Oppdatering Corona

Verdens helseorganisasjon erklærte i går Corona som en pandemi.  Folkehelseinstituttet (FHI) iverksetter strengere tiltak for å forsøke å hindre smitte.

Utviklingen har vært eksponentiell i løpet av dagen i går.

Stor Sire har, i samråd med embedskollegiet i Storlogen fattet følgende beslutning:

Jeg ber alle enheter i vår Ordenen om å innstille all møtevirksomhet fra dags dato og inntil videre.  Det gjelder ordinære loge- og leirmøter, distriktsrådsmøter, fellesmøter eller andre aktiviteter i Ordenens regi.

I lys av utviklingen rundt Corona-virus, smitterisiko og spredning av viruset hos befolkningen, må vi i Odd Fellow Ordenen først og fremst ta vare på våre medlemmers helse.  Mange medlemmer kan ha underliggende sykdommer som medfører stor helsemessig risiko ved smitte.

I tillegg har vi alle et samfunnsansvar til å gjøre alt for å begrense smittespredning. Samfunnet har nå et tidsvindu på kanskje fem til syv dager. Brukes det effektivt, kan spredningen begrenses.

Vi ber embedskollegiene i hver enhet være i beredskap og følge med på informasjonen som gis fra Storlogen. De må også sørge for god kommunikasjon med sine medlemmer.

Vi må sikre god kontakt med våre syke og eldre ordenssøsken, og vi anbefaler jevnlig telefonkontakt i stedet for besøk så lenge vi er i smittefare.

Vi håper at vi med dette kan bidra til å begrense smittespredning i tråd med FHI sin intensjon.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan

Stor Sire

 

 

Jon Erik Holm                                                                                    Renée Baanrud Backer

Stor Sekretær                                                                                    Stor Sekretær