ARKIV:  NYESTE INFO LAGRES ØVERST - DE ELDSTE SIST/NEDERST.

 


 

Bodø, 29. april 2021

Informasjon til søstrene i loge 109 Sildre - april/mai 2021:

Gode søstre i loge Sildre.

Vi er allerede kommet til slutten av april og glade maidager ligger foran oss. Jeg trodde i min enfoldighet at vi nå skulle være godt i gang med å gjenoppta våre aktiviteter. Slik har det dessverre ikke blitt, koronaen setter fortsatt stengsler for oss. Det meste vi har av aktiviteter foregår på Teams. Mandag 26 april var det Teams – møte med valg av valgte Embedsmenn og valte Nevnder. Resultatet av valget går frem av vedlagte oversikt. Det deltok 21 søstre og 2 gjester på møtet, DSS Synnøve Oppegård og Fung. Eks. OM/Mentor Liv Bjørnstad.

Smittesituasjonen i Bodø ser ut til å være under kontroll. Vi er kommet ganske langt i vaksinering og jeg har stort håp om at det vil hjelpe oss tilbake til en normal situasjon etter hvert. Mange av søstrene har nå fått første dose vaksine, og noen er også fullvaksinert. Styret i Odd Fellow Huset Bodø AS har vedtatt å gjenåpne huset i forbindelse med de generelle lettelsene besluttet av regjeringen. Huset åpnes fra 1 mai 2021 og vil kunne benyttes til logemøter, kollegiemøter med videre, det vil være en begrensning på 45 deltakere på hvert arrangement. Det forutsetter at det er påmelding i forkant av møtet, at vi følger gjeldende retningslinjer og at alle tilstedeværende overholder smittevernreglene.

På kollegiemøtet 22 april i spisesalen i O F Huset ble det vedtatt at vi skal fortsette med Teams – møte, det vil si at neste logemøte 10 mai vil bli et arbeidsmøte på Teams.  Det er ikke nødvendig å ha logeantrekk på Teams – møtene Når det gjelder møtet 31 mai, har kollegiet valgt å avvente før vi bestemmer om det blir Teams- møte eller et møte i loge-salen. Vi må i så fall i forkant søke DSS Synnøve Oppegård om tillatelse til å ha møte i loge-salen.  Dersom det blir et Teams-møte den 31 mai, vil det bli lagt opp som et sommermøte, med blant annet trekking av mai-lotteriet som vi tenker å ha etter samme mal som i fjor. Men dette kommer vi tilbake til.

Vårt strikkeprosjekt, lappeteppet, går sin gang. May Karin Albertsen, som organiserer det hele har så langt ikke mottatt ferdigstrikkede lapper fra søstrene, men flere søstre har meldt fra at de har ferdigstrikkede lapper liggende. Ferdigstrikkede lapper kan også leveres til Trine Skyrud Jensen (på jobb på H M City Nord) , Laila Kristiansen (hjemme), Marit irene Berntsen (hjemme) og Anne Harriet Kvalheim (hjemme) har også sagt at de kan ta i mot ferdigstrikkede lapper. Utloddingen vil ikke bli før til høsten.

Mandag 12 april var det 7 søstre som møttes til tur langs Futelva. Det gode været gjorde at vi kunne sitte ned og ta en kopp kaffe sammen. (Bilder lengere nede). Vi vil gjerne få til en tur sammen i mai også.

Jeg vil igjen minne om påmelding til Symposiet i Bodø i august. Det at Symposiet i NOFA er lagt til Bodø er en begivenhet som flest mulig fra vårt distrikt bør benytte anledningen til å delta på. Det er ikke nødvendig å være medlem av NOFA for å delta, det holder at du er medlem av Odd Fellow (søstre/brødre) Deltakeravgiften er på kr 2.600,- som dekker arrangementet og mat. Det er ingen påmeldingsfrist, men det er mulig at det blir satt maks antall.  Påmelding via NOFA siden på www.oddfellow.no, Det er nå mottatt 250 påmeldinger, så de som melder seg på nå kommer på venteliste.

Høstens terminliste er ennå ikke klar, men det er oppstart mandag 13 september. Det er fortsatt en del som må avklares før vi kan distribuere den.

Så vil jeg ønske dere alle en fin mai, med godt vær og litt 17 mai feiring. Men husk å ta vare på dere selv og ta hensyn til smittevernreglene.

 

Søsterlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren

OM loge 109 Sildre

Telefon 99 25 45 26

 


 

Bodø, 16. mars 2021

Mars- hilsen til søstrene

Kjære søstre i loge Sildre

Mars måned, med sol, hvit snø og bra skiføre. Slik ønsker jeg at det skal være til over påske, da kan våren komme.

Men, til vår store frustrasjon øker smitten igjen, og det begrenser vår handlefrihet når det gjelder å møtes og være sosiale. Samtidig er det stadig flere i vår aldersgruppe som har blitt vaksinert, det gir håp og optimisme for framtiden. Det hjelper også at dagene blir lengre og lysere. Det blir bra igjen.

Hittil i mars har vi hatt 1 kollegiemøte på Teams og 1 Teams arbeidsmøte. På vårt arbeidsmøte 8. mars var det 19 som deltok, deriblant DSS Synnøve Oppegård og 1 gjest, søster Eli Brækka fra Loge Konkylie. Denne gangen ble søstrene oppfordret til å ha på seg logeantrekk til Teams – møtet. Det ga en egen logefølelse, å hente fram antrekket som ikke har vært i bruk på nesten ett år.

Mandag 22. februar ble det ikke noe logemøte, det som skulle ha vært var opptak og innvielse av et nytt medlem. I stedet ble det invitert til gåtur i Bodøsjøen. Det var 3 søstre som møtte opp til tur. Det blåste friskt og var tungt å gå i mye snø. Kaffepausen ble det ikke noe av, den ble utsatt til en senere anledning.

1. gangs nominasjon av valgte Embedsmenn og valgte nevnder for perioden 2021 - 2023 er sendt ut til søstrene på e-post/post, med svarfrist 19. mars. 2. gangs nominasjon sendes ut 22. mars på e-post/post. Samme dato skulle vi etter terminlisten ha arbeidsmøte med 2. gangs nominasjon / Venneaften. Venneaften har blitt utsatt inntil videre. Men det blir Teams-møte med 2. gangs nominasjon mandag 22. mars kl 19:00.

Vårt møte mandag 12. april 2021, som skulle ha vært gradspassering for 2 søstre er utsatt inntil videre. Etter terminlisten er møtet mandag 26. april tildeling av 25 års Ve.Ju til 2 søstre. Tildelingen er utsatt til høsten 2021.

Fra DSS Synnøve Oppegård har vi fått informasjon om at de fleste loger/leir er godt i gang med Teams arbeidsmøter. På Teams–møtene samles søstrene og vi får sett og hørt hverandre. Det er etter hvert blitt god kvalitet på møtene, flere søstre logger seg på for hver gang. Tilbakemeldingene er gode, og flere gir uttrykk for at det faktisk gir en følelse av å være på logemøte, selv om det meste av de rituelle er tatt bort.

Det er tidligere videresendt en e-post fra Bjørnar Olsen som er dugnadsansvarlig for O F Huset. Jeg har mottatt tilbakemeldinger fra søstre som kan delta på dugnad. Nå avventer vi tilbakemelding fra Bjørnar Olsen om når tid vi skal delta.

Terminlista for våren endres fra uke til uke, og slik det ser ut nå, vet vi ikke om det kan bli noe fysisk logemøte i vårterminen. Covid – 19 vaksineringen er kommet i gang, og vi får sette vår lit til at det blir tilnærmet normal møtevirksomhet til høsten. Selv om vi har jobbet fram et utkast til terminliste for høsten, så vil den ikke bli sendt ut/publisert før situasjonen er mer avklart.

Symposiet som skal være i Bodø er igjen utsatt, nå til 20. – 22. august 2021. Vi håper og tror at det da igjen skal være mulig å samle så mange deltakere.

På siste Teams-møte ble det snakket om vi skulle ha et felles prosjekt nå i koronatiden, et lappeteppeprosjekt. May Karin Albertsen tilbød seg å organisere dette. Hun satte sammen et forslag til teppe, som vår Herold har videreformidlet til søstrene. Teppet ser veldig flott ut, så nå er det bare å finne fram strikkepinner og restegarn. Det er selvfølgelig fritt for alle søstrene om de strikker ensfargede ruter - eller prøver seg på dette Log Cabin mønsteret. Rutene må være 25 x 25 cm i Log Cabin teppet - men de kan også være 20 x 20 cm i ensfargede ruter - eller fritt fram. Her er det bare å slippe løs fantasien og kreativiteten! Dette blir spennende, kanskje vi får flere tepper som kan loddes ut.

Søstrene er fortsatt velkommen til å ta kontakt med OM og Embedsmennene i kollegiet dersom det er noe de lurer på eller har behov for noen å prate med.  Søstrene oppfordres til å bli med på Teams møtene. Det er veldig godt å se igjen og hilse på søstrene, selv om det bare er på skjermen.

Ta vare på hverandre og dere selv.

Med denne påskesnømannen ønsker jeg alle søstrene en God påske!

Søsterlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren

OM loge 109 Sildre

 

 


 

Bodø, 11. februar 2021

Kjære søstre i loge 109 Sildre

Så er vi kommet langt ut i februar, og etter uker med sol, klar himmel, kaldt vær og lite snø, har det nå snødd ganske mye de siste dagene.

Oppstarten på 2021 ble ikke helt slik vi hadde håpet på. Så langt har vi ikke hatt anledning til å ha logemøter i logesalen. Men vi har hatt to logemøter på Teams, og det kan nok bli flere slike nettmøter framover. Logemøtet mandag 8. februar (Instruksjon og 1. gangs nominasjon) ble et Teams møte med Instruksjon ved DSS Synnøve Oppegård, nominasjon ble foretatt pr e-post. Kollegiemøtene er også blitt holdt på Teams.

Møtet som vi etter terminlisten skulle ha mandag 25. januar (Regnskap, Rapport Nevnder) ble avlyst og kollegiet hadde invitert søstrene med på gåtur i Bodøsjøen. Det var fire søstre som møttes og hadde en trivelig tur sammen. Møtet 22. februar (Innvielse) er utsatt inntil videre.. Kollegiet inviterer derfor til ny gåtur denne datoen; møt opp på parkeringsplassen i Bodøsjøen kl 1700, og ta gjerne med kaffe og noe å spise.

Terminlisten for 2021 er satt opp, men vil ikke bli sendt ut på e-post ennå. Det er fortløpende behov for korrigeringer. Vi har så langt utsatt logemøtene (inntil videre) til og med 22. mars. I stedet blir det et arbeidsmøte på Teams også i mars. Arbeidet med terminlisten for høsten 2021 er i gang, men det er flere uavklarte ting der også. Slik det ser ut nå, kan det bli mange Galla – møter til høsten.

Vårt regnskap for 2020 og Budsjett for 2021 er nå godkjent.

1. gangs nominasjon av valgte Embedsmenn og valgte nevnder for perioden 2021 -2023 er sendt til søstrene på e-post. I dette rare året blir også nominasjon og valg foretatt pr e-post. Hvem hadde trodd at det kunne bli aktuelt for bare et år siden.

Smittesituasjonen utvikler seg forskjellig fra sted til sted, og fra uke til uke.  Akkurat nå er situasjonen uavklart i Bodø. Vaksineringen er i gang, men det vil fortsatt ta noen tid før vi ser de ønskede resultatene og kan ta hverdagen vår tilbake. Håpet er fortsatt at vi i løpet av våren kan komme i gang med møter i logen. Nytt passord for 2021 er mottatt, men det vil ikke bli kunngjort før vi kan ha møte i logesalen.

Søstrene er velkommen til å ta kontakt med OM og Embedsmennene i kollegiet dersom det er noe de lurer på eller har behov for noen å prate med. De søstrene som har anledning oppfordres til å bli med på Teams møtene. Det er veldig godt å se igjen og hilse på søstrene, selv om det bare er på skjermen.

Ta vare på hverandre og dere selv.

Søsterlig hilsen

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26

 


Bodø, 6. januar 2021


"Nå går det mot lysere tider"

 

Kjære søstre i loge 109 Sildre

Godt nytt år. Håper at dere alle har hatt en fin og fredelig jul og nyttårshelg.

Nå har vi lagt bak oss et utfordrende år, med lite møte virksomhet. Et år preget av smittevernsrestriksjoner og frykt for Covid - 19.. Men vi har håpet på mere normale forhold i 2021.

Smittesituasjonen lokalt ser ut til å utvikle seg forskjellig fra sted til sted. Regjeringen har likevel valgt å innskjerpe smittevern restriksjonene for hele landet fram til 18. januar, med oppfordring om å unngå sosial kontakt. Odd Fellow Huset er derfor stengt for all møtevirksomhet fram til nevnte dato.

Vårt logemøte 11. januar blir derfor ett Teams arbeidsmøte. Hvordan det blir med møtene videre kommer vi tilbake til.

Vaksinen er kommet og vaksineringen er i gang. Men det vil likevel ta noen tid før vaksinen gir de ønskede resultater og gir oss hverdagen vår tilbake.

Julehilsener som vi fikk fra loger og leirer i distrikt 13 er sendt dere på e-post slik at dere også kan se dem. I tillegg lovet jeg å hilse fra Brit Lind og takke for blomsterbuketten hun fikk i romjula.

 

Søsterlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26

 

 


Bodø, 19. april 2020

BISTAND TIL TRENGENDE I NÆRMILJØET VÅRT

Gode søstre og brødre.

Det er mange som har en utfordrende hverdag og situasjon er for mange meget vanskelig og mange føler seg alene og er bekymret.

Bror Stor Sire skriver i Nytt fra Stologen for april:

Situasjonen i samfunnet rundt oss viser at behovet for hjelp er økende også i vårt nærmiljø. Vi oppfordrer logenes Nevnd for utadvendt arbeid om å ta initiativ til bistand for trengende i nærmiljøet.

I tråd med Ordenens tradisjoner gjøres slike tiltak i regi av logene, de kjenner behovene i sitt nærmiljø best og kan benytte fond for utadvendt arbeid og andre bidrag fra logens medlemmer.

De som følger Odd Fellow Ordenens  Facebook sider ser at bror Georg Uhlmann med flere har laget en video som går på å støtte Kirkens Bymisjon.

Dette er ikke en organisert innsamling fra Storlogens side, men i tråd med Ordenens budord som vi alle kjenner.

Bror Stor Herold Dag-Runar Pedersen skriver følgende i sin kommentar:

Situasjonen i samfunnet rundt oss viser at behovet for hjelp er økende også i vårt nærmiljø. Storlogen har oppfordret logene og Nevnd for utadvendt arbeid om å ta initiativ til bistand for trengende i nærmiljøet.

I tråd med Ordenens tradisjoner gjøres slike tiltak i regi av logene, de kjenner behovene i sitt nærmiljø best og kan benytte fond for utadvendt arbeid og andre bidrag fra logens medlemmer. 

Sånn sett er Uhlmanns aksjon et prisverdig tiltak.
Men vi gjør oppmerksom på at dette er et privat initiativ fra Georg Uhlmann, som ikke har blitt presentert eller behandlet i Storlogens embedskollegium og er altså ikke en innsamlingsaksjon i regi av Ordenen sentralt.

Alle loger har Nevnd for utadvendt arbeid.

I samarbeid med DSS Synnøve Oppegård og DSS Rune Paul Berg har jeg satt i gang en lokal hjelpeaksjon for vårt Distrikt nr. 13 Salten.

Det anbefales at hver loge i vårt distrikt gir kr 1000,- Alle loger har nok midler som er budsjettert.
Vi ønsker også at dette formidles til alle søstre og brødre både pr e-post og på logenes egne Facebook sider.

Dette fordi vi håper søstre og brødre støtter dette privat!

Jeg var i dag  i kontakt med Kirkens Bymisjon og de forteller om en økning av folk som trenger hjelp i ei vanskelig tid.
Dette gjelder hovedsakelig mat til de som virkelig trenger det. De kjørte også ut varm mat til de som har minst og trengte det mest på påskeaften.

De forteller videre at penger som gis fra f.eks Bodø, Fauske, Rognan og Glomfjord blir tilbakeført til det distriktet de er gitt fra!!

Slik rammes brukerne i Bodø

  • Mellom 60 og 80 individer besøker vanligvis Kirkens Bymisjons kafé hver dag. Noen er der hver dag, andre sjeldnere. Dermed blir det totale antall brukere mye større.
  • Der får de mat, kaffe, noe godt til kaffen og sosialt samvær.
  • Alle brukerne har en felles respekt for kafélokalene, og legger fra seg alle strider utenfor døra. Her inne er alle venner.
  • Vanligvis er flere 100 mennesker innom tiltakene til bymisjonen på en uke. Mange får nå mat levert hjem, og de kan også hente kaffe, mat til både to- og firbente, og brukerutstyr i døra nederst i Bankgata.
  • Antall bostedsløse varierer fra dag til dag. Per tiden vet de om én, men her kan det være store mørketall. Bymisjonen erfarer at mange bor hos venner.
  • Bymisjonen leverer mat til Tverlandet mottak. Der bor det 120 personer. I tillegg har de rundt 60 privatadresser de kjører ut til. Totalt treffer de rundt 2-300 mennesker med det de leverer ut.
  • Mange nye familier og personer tar i denne tiden kontakt med bymisjonen for å få hjelp.
  • Folks kjøpevilje og sponsorers kroner har falt. Det påvirker også bymisjonens arbeid, som til vanlig drives i stor grad på frivillighet.
  • Færre folk er i gatene og kjøper gatemagasinene.

Kilde: Egil Arnsby og Børge Hansen i Kirkens Bymisjon Bodø.

Med broderlig hilsen i

V. K og S

Bjørnar Olsen

Eks Storrepresentant

 


Bodø, 4. april 2020

Kjære søstre!

OM og kollegiet ønsker alle søstrene 
en god « hjemme» påske, med fine 
soldager som kan nytes ute.
Vi tenker på dere, nøl ikke med å ta 
kontakt hvis det er noe vi kan hjelpe 
til med.

Søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ann Karin Tenggren
OM loge 109 Sildre
Telefon 99 25 45 26

 


 

Bodø, 16. mars 2020

Gode søstre!

I disse tider, med unntakstilstand både i Norge og den øvrige verden, er vi mange som blir sittende hjemme, enten i karantene eller på grunn av smittefaren. Det er ingen som helt slipper påvirkning av Corona -viruset. Vi får alle en helt uvanlig hverdag som vi må gjøre det beste ut av.

Men, om vi ikke kan møtes i logen, eller gå på besøk til hverandre, så er det godt for oss alle å vite at logesøstrene tenker på oss.

Dersom det er noen som trenger hjelp til praktiske ting, eller bare trenger noen å prate med, ta kontakt med meg (telefon: 992 54 526, epost: ann.karin.tenggren@signalbox.no) eller en annen logesøster.

Ta vare på deg selv, og ha omtanke for andre, så går det seg til etter hvert. Jeg tror det er viktig å beholde fokus, og ta en dag i gangen.

Med søsterlig hilsen
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ann Karin Tenggren
OM Loge 109 Sildre