Eneste møte i logelokalene våren 2021.  

Vårt siste møte våren 2021 ble holdt den 19.mai med full fokus på smittevern.  Brødre som møtte ga uttrykk for at det var godt å kunne se hverandre igjen både i salen og ved bordet.