Mandag 4. oktober hadde loge 109 Sildre gradspassering for May Linchausen og Cathrine Sandvik til Den Edle Kjærlighets grad.

Etter en verdig og flott sermoni i logesalen, koste vi oss med god mat og hjemmebakte kaker til kaffen. 

Gratulere hjerteligst til begge to.