Kjære brødre!

 

Vi har planlagt å ha en venneaften i forbindelse med vårt møte 20.01 2022 hvor vi har Arbeidsmøte med instruksjon av DSS. Venneaften er vårt viktigste virkemiddel til rekruttering av nye brødre. Rekruttering av nye brødre er essensiell. Uten nye brødre vil ikke vår loge kunne bestå! Det er dessverre realiteten. Derfor er det av største betydning at vi alle er aktive i rekrutteringsarbeidet.

Her vil vi etter et relativt kort møte holde Venneaften. Dette er da en liten endring av terminlista vår.

Erfaringene med Venneaften så langt er positive. De aller fleste logene har opplevd en større tilgang av nye brødre enn tidligere. Det samme har også vi. Men vi kan aldri «hvile på våre laurbær» og tro at nå har vi nok brødre. Dette er en kontinuerlig prosess. Vi, som alle andre, har frafall av brødre. Det kan være naturlig avgang, men også utmeldinger. 

Jeg ber dere alle om å tenke på om dere kan ha noen i bekjentskapskretsen som kunne bli innbudt til Venneaften. Dette er helt uforpliktende for de som kommer, men vi håper selvfølgelig at de skal være så interessert at de vil bli en del av vårt loge felleskap.

Er det noen som gjerne vil ha orientering om Logen utenom Venneaften, er ikke det noe problem. Vi tar gjerne imot besøk og kan arrangere en omvisning inne i logesalen og generell orientering om logen etterpå.

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Svein Frislie

OM