Hans Egede-koret ble stiftet den 12. november 1995 med 7 medlemmer og bror Mario Santocono som dirigent. Medlemsantallet steg jevnt og trutt, og på det meste har koret hatt omtrent 30 medlemmer.