logo

Søk

Embedskollegiet 2017 - 2019


Loge nr. 67 Castrum's embedskollegium perioden 2017 - 2019
Foran fra venstre: Eks OM Vidar Borge, Storrepr. Bjørnar Søberg, OM Per Christian Backer, UM Stian Gulli Hansen.
Bak fra venstre: Skm. Per Gunnar Gjermshus, Sekr. Per Gunnar Aarnes, CM Kjetil Edmund Lein.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern