logo

Søk

Loge nr. 37 Verdandes Informasjonsorgan

Det første forsøket på å lage en logeavis ble gjort av søster Anne Thorsen i 1986, og navnet på avisen ble Yggdrasil...... 

Etterhvert fikk hun god hjelp av søstrene Gudny Sørhus Hansen og Turid Gro Åberg, men etter noen nummer i 1987 ble redaksjonen lagt ned.
I 1995 ville daværende OM Gunn Margith Wold, gjøre et nytt forsøk. Søster Lillian Eskedal, som den gang var UM, fikk sin faste spalte, og tidligere redaktør Anne Thorsen, som nå hadde flyttet, sendte sine bidrag fra Trøndelag. Dermed var avisen et faktum, til logen og søstrenes glede.
Etter noen år ble str Gro Haugan Ingebretsen fast støttespiller i redaksjonen, og høsten 2000 tok hun over som redaktør. Str Gro døde dessverre i 2001,  og str Gunn M. Wold tok enda en gang på seg redaktøransvaret.
Etter en tid fikk str Gunn mer enn nok å gjøre med den nystartede Rebekkaforeningen i Sandefjord, og i 2004 tok str  Ragnhild Jacobsen over som redaktør. Hun fikk senere med seg str Marit Wike Hansen i redaksjonen.
I 2008 ble str Kari Anita Eriksen Næss Yggdrasils nye redaktør, og med seg i redaksjonen fikk hun str Gunn Lisbeth Brudal Sørensen. 
Etter at  Yggdrasil nr 2 2011 ble publisert,  ga søstrene Kari A. og Lisbeth stafettpinnen videre til søstrene Kirsti Dursett og Ellen Friele. Alle søstrene har gjort en flott jobb med å holde avisen levende og oppdatert.  Fra og med oktober 2014 med nr 3,  er det søstrene Tove Berg Gallaher og Turid Braavold Johansen som har overtatt arbeidet med å videreføre Yggdrasil.

YGGDRASIL

År 2018 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4    
År 2017 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4    
År 2016 Nr.1 Nr 2 Nr 3 Nr 4    
År 2015 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4    
År 2014 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4    

År 2013

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4    
År 2012 Nr 1 Nr2 Nr 3 Nr 4    
År 2011 Nr 1 r 2 Nr 3 Nr 4     
År 2010 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4    
             
År 2009 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4    
År 2008 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4    
År 2007 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5  
År 2006 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5  
År 2005 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5  
År 2004 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
År 2003 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
År 2002 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
År 2001 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
År 2000 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
             
År 1999 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
År 1998 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
År 1997 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
År 1996 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6
År 1995 Nr 1 Nr 2        
             
År 1987 Nr 1  Nr 2 og 3        
År 1986 Nr 1          

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern