logo

Søk

HEIDMORKNYTT VÅR 2019

                                 

    

 

Logemøtene

Vi har i vårterminen gjennomført 11 terminfestede møter. Det er rundt 50 møtende hver gang som innebærer tilnærmet fullsatt logesal. Det vitner om en aktiv og livskraftig loge. Jeg vil takke hver og en av dere for trofast oppmøte og oppslutning om logen. Det betyr mye for brødrene å treffe hverandre og også mye for embedsmennene som nedlegger mye innsats for logens virke.

Møtene har også gitt oss mange gode tanker og refleksjoner gjennom Etisk Post, som  forsøkes lagt til alle møter som ikke ellers er fylt med andre nødvendige poster. Vår kapellan har lagt mye arbeid i å skrive innlegg som fremføres på en fin måte. I tilknytning til Etisk Post bdirar br. Organist som også ellers i alle møter beriker oss med vakkert tonefølge. Takk til begge for verdifulle bidrag.

At logen er en fin arena for å møtes til refleksjon om gode verdier og vennskap, viser også fremmøtet som holder rundt 50%, selv om vi ser at det har vært litt dalende siste termin. Uansett, tusen takk til hver og en av dere som finner veien til logemøtene. Jeg vil også få hilse til de av brødrene som vi ikke har sett på en stund. Livet går i faser, noen ganger er det jobb eller andre plikter, andre ganger helsa som gjør at vi ikke kan møte. Dere skal imidlertid vite at vi savner dere og i håper å se dere snart igjen. La høsten 2019 med nytt embedskollegie og ny opplevelser være starten på dette.

Gradspassering og innvielse.

Innvielser og gradspassering er viktige begivenheter i vår loge. Den 5. mars hadde vi gradspassering til DHS for br. Ole Magnar Volden-Sandersen. På ettermøtet ble vår bror feiret med hilsning fra Br. OM og fra HP Nils Leif Nilsen leir nr 10 Østerlen. 

Den 19. mars ble Br. Åsmund Brandvold forfremmet til DGV grad. Ritualet ble gjennomført like stilsikkert som alltid, og med dette går også en takk til Br. CM som sørger for god øving og ledelse av aktørene.

Vi var også på god veg til å få en ny bror til Innvielse den 30,4, men vedkommende trakk seg i siste liten. Samtidig har vi for første gang nå mottatt en søker som har registrert seg på skjema på oddfellow.no. Kontakt er etablert og vi har avtalt møte med vedkommende for å avklare den videre interesse for å bli tatt opp ved innvielse til høsten.

Vi minner også om neste Venneaften som er tirsdag 1. oktober. Så oppfordringer er allerede nå å tenke gjennom hvem du vil ta med på møtet.  Å delta behøver ikke forlplikte gjesten, kun å gi en hyggelig kveld i logen med litt innsyn i hvordan vi har det sammen.

Veteranjuveler:

Tirsdag 2. april ble en flott logekveld da fire brødre; Ole Kristian Flagstad, Bjørn Nybakken, Erik G. Gjestvang og Odd Kjell Stensby ble tildelt 25 års VeJu. Heidmorkkoret fremførte vakker korsang til ære for veteranene under møtet og mange hilsener og gode historier ble delt under taffelet.

Ex.OM Arve Fossum ble den 14. mai tildelt 40 års VeJu. Tildelingen ble stilfullt gjennomført av DSS Ole Svein Ødegård ledsaget av Fung Stor Marshall Stor Repr. Trond Ola Enger. På øvrige Emb. stoler fungerte Eks DSS Johnny Lund og Stor Repr. John Jørgen Renberg loge nr. 59 Herman Anker. Veteranen ble under taffelet hedret med mange taler og rause ord for sin innsats for logen og leiren gjennom 40 år. Br. Arve Fossum er et utpreget ja menneske, og har gjennom sitt lange liv hatt verv i og utenfor Odd Fellow i ca. 346 år tilsammen! Br. Fossum er også Eks HP i leir nr. 10 Østerlen. Et av de spor som han har satt her er innføring av «Flesk og duppe» på leirslagningen på Lillehammer, som nå er blitt en tradisjon og også var menyen denne kvelden. Han var innom dette samt flere høydepunkt gjennom årene i Odd Fellow, i tillegg avsluttet han med noen av sine gode historier.

Vi gratulerer veteranene med fortjent juvel.

Utveksling med andre loger

En del av vår loges handlingsplan er å utveksle besøk med andre loger. I vårterminen stilte vi mannsterke opp til det tradisjonsrike besøk hos vår moderloge i Oslo. Stemningen på disse turene er alltid god blant deltagende brødre, noe felles busstransport og tradisjonell lutefiskservering også bidrar til. I skreisesongen har vi alltid hyggelig besøk fra Loge 130 Eystir fra Elverum. Særlig oppfordres «yngre» brødre til å delta på disse møtene for å oppleve og bringe tradisjonene videre.

Den 25 april feiret vi ordenens 200 års jubileum i samarbeid med Loge 21 Maud.  Jubileumsritualet presenterte kjente Ordensskikkelser og hendelser gjennom historien, i et spill med roller som ble gestaltet av brødre og søstre i samspill. I jubileumsfeiringen deltok også de to DSS i distriktet 10, med flotte taler og hilsninger. Kvelden ble fylt med musikk, sang og stilfull tre retters gallamiddag. Det er en hyggelig tradisjon vi er i begynnelsen av når Odd Fellows damer og herrer på denne måten møtes innen ordenes rammer og høytid.

Vi har gjennom de seneste 63 år også utvekslet besøk med Loge 129 Klarälven i Karlstad. 28  gjestende brødre og ledsagere fra Loge 35 Heidmork var på vennskapstreff der våren 2018, og i år er det vi som står som vertskap. Lørdag 24. august 2019, klokken 18.00, inviteres gjester og brødre med ledsagere til Ordenshuset på Hamar, til  Festloge med etterfølgende taffel med treretters meny og viner inkludert, for kr 300 per person. Søndagen er våre svenske venner invitert til lunsj og omvisning på Mamuthuset til Ole Nashaug i Vangsåsen. Der blir vi nærmere kjent med Mjøs områdets geologi og istidselefantenes liv og bortgang. Etter omvisning serveres lunsj, før våre gester returner hjem.  Vi anmoder alle om å reservere denne helgen slik at vi kan gjengjelde våre venner den gjestfrihet de viste oss, da vi var på besøk. Påmelding på liste som sirkuleres i logen og til br. UM innen 18.8.19.

Privatnemnd.

Jeg vil få takke de brødrene som har betjent Privatnemnda i perioden:

•             Kjell Arne Andreassen

•             Knut Bergseng

•             Bjørnar Vasaasen

•             Mads Anders Flagstad.

•             Christopher O' Connell

Og i særdelshet br. Inge Bakken som har styrt troppene som Klubbmester denne tiden.

For perioden 2019-2020 utnevnes ny privatnemnd som består av

•             Erik Fjestad

•             Einar Fjestad

•             Bjørn Nybakken

•             Henning Amdahl

•             Jens Jensen

•             Ragnar Hoel

 

Erik Fjestad utnevnes som klubbmester. På vegne av brødrene takker vi for at dere påtar dere oppdraget og holder tradisjonen i hevd ved at slike oppgaver går på rundgang.

Heidmorkkoret

Jeg vil også få takke Heidmorkkoret for verdfulle bidrag gjennom terminen. Ved utveksling av besøk med andre loger, når vi har veterantildelinger og ved andre høytidelige anledninger, løfter koret opplevelsen for både gjester og egne brødre. Vi er virkelig stolte av hvordan koret representerer vår loge utad. Koret skal delta på korfestival i Stavanger i månedsskifte mai/juni, og vi ønsker lykke til og hyggelige dager.

Landssaken

Logen nådde innsamlingsmålet om 110.000 kroner. Pengene er oversendt Storlogen og redningsskøyta «Odd Fellow III»  ble døpt i Oslo den 26.4.19, årsdagen for ordenens 200-års jubileum. Så vet vi at det kommer nye Landssaker, gjerne hvert 5 år. Vi vil derfor så smått begynne å spare litt ved at det avsettes på egen konto 50 kroner fra hver kontingentinnbetaling og inntekter fra lotterier vi gjennomfører, første gang nå ved utlodning på ettermøtet «Yngres overtar». Dette er i tråd med hva mange loger har begynt med, og vil gjøre arbeidet med innsamling litt enklere.

Nye embedsmenn

Den 23. april ble det det gjennomført valg av ny embedsmenn for perioden 2019-2021. Disse er:

Storrep.:                              Erik Engesveen

OM:                                      Frantz Blehr

UM:                                       Ingar Erlingsen

Sekretær:                           Bjørnar Fladsrud

Skattmester:                     Egil Refsahl (gjenvalg)

CM:                                       Bjørn Pettersen

Kapellan:                             Torstein Udahl

 

Vi ønsker det nye embedskollegiet lykke til!

Den norske Storlogen har ved sist Storlogemøte, i Lov for Loger § 6,1, vedtatt at det skal opprettes et nytt utnevnt embete som Herold. Benevnelsen Herold er et gammelt begrep, som betyr sendebud eller utroper. I moderne språkdrakt kan det sammenlignes med å være kommunikasjonsrådgiver. I logesammenheng skal Herolden ha ansvar for hjemmesiden og være informasjonsrådgiver og bidragsyter for OM og embedskollegiet i det å sørge for informasjon til medlemmene og utad.

Storlogen har anbefalt at Herolden har kunnskap og erfaring i bruk av Ikt-verktøy, og ha satt seg inn i Ordenens publiseringsverktøy for hjemmesiden. Videre anbefales at Herolden er godt kjent med bruk av sosiale medier og kjenne til Storlogens retningslinjer for nettsider og bruk av sosiale medier.

Storlogen har uttalt at embetet skal utnevnes så raskt som mulig. Vår loge er heldig å ha i sin midte en bror med lang erfaring fra presse og kommunikasjonsbransjen. Det er br. Tor Ola Slagsvold, som har mange års fartstid fra dagspresse, som kommunikasjonsrådgiver i næringslivet, som lærer i utdanning og som organisasjonsmann innen pressefaget. Br. Tor Ola har sagt seg villig til å påta seg vervet og ble utnevnt i logemøte den 14. mai.

Takk for oss!

Når logen heves tirsdag 28. mai, er det siste ordinære møte for sittende embedskollegium. Kun Festloge med Loge 129 Klarälven i august og Innvielse den 3. september, gjenstår. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke alle brødrene for tilliten vi er vist gjennom disse to årene. Det er ingen selvfølge å bli valgt eller utnevnt, og heller ingen selvfølge for alle å kunne påta seg oppgaven. Jeg vil derfor takke de brødre som har utøvd sitt embete denne perioden, møtt jevnlig, vært godt forberedt og for stilfull gjennomføring av rollen.

Så vil jeg til slutt takke brødrene for støtte og omsorg dere har vist oss, hverandre og logen i perioden. Til sammen gir det verdige logemøter og god stemning på ettermøtene. Det vitner om en god kultur og tradisjon i Loge 35 Heidmork, som det viktig å ta vare på.  

God sommer

https://www.oddfellow.no/getfile.php/13233985/Loger_leire/Odd%20Fellow%20loge/35-Heidmork/Bilder%202017/OM%20Lars%20Erik%20Hermansen.jpg

Med broderlig hilsen

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Lars Erik Hermansen

Overmester

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern