Loge nr 6 Rune er en gammel loge, og opp gjennom årene er det laget flere jubileumsskrifter.
Disse kan du lese/hente ned her:

1919-1979 1919-1929 1919-1949 1919-1969  
 
1919-1994 Loge Rune 90 år