logo

Søk

Medlemskap

Velkommen til Odd Fellow loge Nr 67 Castrum I.O.O.F.

Dette er den offisielle hjemmesiden til Loge nr 67 Castrum. Denne har blitt til for at vi ønsker å gi våre medlemmer en rask og god informasjon om hva som rører seg i logen vår.
Er du medlem av Odd Fellow er du hjertelig velkommen til et besøk, hvis du ikke er medlem er du også velkommen og du kan gjerne kontakte oss for mer informasjon.
Loge Nr 67 Castrum finnes på Kongsvinger og har vanligvis møter 2. og 4. onsdag i måneden unntatt i perioden Juni - August.

Formål

Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse, er Odd Fellow Ordenens formål.

Dette formålet krever stadig arbeid på en selv. Til hjelp tilbyr Ordenen et etisk opplæringsprogram, som formidles i logemøtene. Det er også en gjensidig påvirkning medlemmene imellom - basert på det grunnlaget som klart fremgår av Ordenens motto:
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Dette er visuelt symbolisert i De tre kjedeledd, Ordenens offisielle emblem.

Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Etikk kan også betegnes som humanitær morallære.

Odd Fellow Ordenens medlemmer bør søke å kunne møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i Ordenen.

Medlemskap

Egenutvikling sammen med venner!
En loge er et samlingssted for vennskap, læring og utvikling.
Odd Fellow Ordenen har et pedagogisk utviklingsprogram som i hovedsak er bygget på ritualer, og oppdelt i grader. Ritualene er ikke tilgjengelige for utenforstående. Årsaken er at de må oppleves for å forståes.
For å bli medlem i en loge må man ha en fadder og to personer man kjenner godt, som referanser. Kjenner man ingen, men ønsker å bli medlem av en Odd Fellow eller Rebekkaloge, ta kontakt med den loge som er lokalisert i nærmiljøet. Det finnes loger i alle byer og på de fleste tettsteder i landet. Man kan også søke på det aktuelle sted under Loger. Har man en bekjent som er medlem i Ordenen, ta kontakt med vedkommende for nærmere informasjon.
Odd Fellows loger er for menn og Rebekkaloger for kvinner. Begge tilhører Odd Fellow Ordenen.
Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem i Odd Fellow Ordenen. Man må ha fylt 21 år og ha et godt omdømme, og vedkjenne seg troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.
Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig. Det er rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn.
En loge hjelper ikke bare til med selvutvikling, men også til å hjelpe andre. Ytterligere informasjon om Ordenens humanitære arbeid finnes.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern