logo

Søk

                                               Embedskollegiet

                                   

 

                                    Embedskollegiet 2017 - 2019

       

                     CM Ragnar Eckholdt, SKM Per Arne Fiskevold, Sekr. Ole Henrik Pettersen, Storrepresentant Kjell Aas
                                                     Fung. Eks OM Halvard Karlsen, OM Trond Andersson, UM Arild Kvam

 

Storrepresentant Kjell Aas

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern