logo

Søk

Rebekkaloge nr. 76 Perlen - Historikk

Rebekka Loge nr. 76 Perlen

Stiftet 27.04.1985

Stavanger Rebekkaforening ble stiftet 1. mars 1985.  Dermed var den første spiren lagt for Rebekkaloge Perlen som ble instiuert knappe to måneder senere, like etter at den nye Odd Fellow Gården i Stavanger var tatt i bruk.  Chartermedlemmene - de som gikk i bresjen var: str. Else Forgaard, str. Aslaug Sviland, str. Astrid Haugland, str. Ragna Gundersen og str. Elisabeth Iversen. Samtlige kom fra Loge Vaar og den loge er vår moderloge som den forøvrig er for samtlige rebekkaloger i Stavanger.

Bakgrunnen for valget av loge Perlens navn er betegnende beskrevet slik:

Loge Perlens emblem symboliserer en musling med en skinnende perle.  En perle er for oss noe enkelt, rent og fint, med en indre glans og glød.  Perler kan være små og store - sjelden feilfrie - men alle er like viktige i en kjede.  Herunder tenker vi og på vår kjede - søsterkjeden.

Da Sandnes Rebekkaforening ble stiftet i 1995, fikk vår loge den utfordrende oppgave å være moderloge for foreningen som senere fikk navnet Birgitta.

Søstrene i Loge Perlen - populært kalt 'Perlene' er som beskrevet, små og store - sjelden feilfrie - men alle er like viktige i vår søsterkjede.

Logen teller idag 122 medlemmer og vi har jevn tilgang,  3 - 5 i året.  Fremmøteprosenten er ca 60% og tatt i betraktning alderssammensetningen på logens medlemmer kan det sies å være bra.

I våre ettermøter forsøker vi å få til aktiviteter som interesserer og engasjerer søstrene, film, foredrag, demonstrasjoner, utlodninger o.l og av og til lar vi bare 'drøsen' gå med innslag av sanger fra sangheftet vårt, akkompagnert av vår dyktige pianist.  Vi har og et fast 'stafettinnslag ' som heter 'Dagens dikt' som kan være et egenprodusert eller et skrevet av mer eller mindre kjente forfattere.

I likhet med alle loger i Stavanger er vi også med i Sirius OF 100.  Vi holder åpen kafeteria ved poliklinikken i Avdelingen for blod- og kreftsykdommer ved Universitetssykehuset i Stavanger.  Det er en aktivitet som engasjerer mange søstre og brødre og blir satt umåtelig stor pris på av både pasienter og pårørende.

Når det gjelder utadrettet arbeid så bidrar vi hvert år med en betydelig sum til ulike forebyggende tiltak som foreninger og lag i lokalmiljøet driver.

Midler til utdeling skaffes bl.a til veie ved at vår ivrige sosialnevnd hver høst inviterer søstre med venninner til sosialaften der det arrangeres en stor utlodning. Vi har også en flittig julemessekomite som lager mye fint som selges på julemessen i Odd Fellow gården sammen med de øvrige Rebekkalogene i Stavanger.

Etter beste evne forsøker vi i ord og gjerning å formidle og praktisere logens grunnprinsipper, Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

 


Loge nr. 76 Perlen
Stiftet den 27.04.1985
Neste møte:
24.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern