logo

Søk

Den Norske Storloges Hederstegn er tildelt Ordenens Webmaster, Eks OM Anstein Nørsett.

Det skjedde onsdag 11. februar i hans Loge nr. 127 Gabriel Scott, ved fellesmøtet med Loge nr. 135 Mærdø.

Eks OM Anstein Nørsett mottok Hederstegnet i Grimstad da Logen hadde forfremmelse i Det Gode Vennskaps Grad 11.02.09.

DSS Jan A. Nilsen stod for tildelingen og det var tydelig for alle at det kom som en stor overraskelse på mottakeren.

Det var også tydelig at dette var en meget populær og fortjent tildeling. Han har gjort en kjempeinnsats for Odd Fellow Ordenen eller som det heter i kriteriene for tildelingen ”har utført ekstraordinær innsats”. Og den har virkelig vært ekstraordinær.

Bror Anstein Nørsett ble tatt opp i Ordenen 30. september 1975. Han har siden den gangen vist positiv interesse for utviklingen av Ordenen og vist aktiv interesse for etablering av følgende Loger:
Loge nr. 89 Skagerak stiftet 1. november 1975
Loge nr. 98 Henrik Ibsen stiftet 10. november 1979
Loge nr. 127 Gabriel Scott stiftet 17. september 1994

Han er fortsatt medlem av sistnevnte loge og har stått som fadder for mange logebrødre i denne logen. Han har i lang tid fungert som Ordenens Webmaster og dermed bidradd til innføringen av et meget viktig elektronisk hjelpemiddel for Odd Fellow Ordenen i Norge.

Det hele startet i begynnelsen av år 2000, da Nørsett ble bedt av DDSS Thorleif Bredesen om å være med å diskutere om det var mulig å få i stand en Internettportal for Odd Fellow Ordenen i Norge. Loge nr. 127 Gabriel Scott hadde da, med ham som datakyndig, allerede vært på nettet et par år.
Anstein Nørsett var datamannen og Thorleif Bredesen var designeren.
Etter en mengde møter og masse arbeid, ble så det nye mediet formet. Startdatoen for oddfellow.no ble satt til 1. november 2001, men i praksis kom den ikke «på lufta» før i januardagene 2002. Straks etter, 31.01.02, døde Thorleif Bredesen og Anstein Nørsett overtok dermed det hele.
Han har siden da, arbeidet sent og tidlig med oddfellow.no. Utallige møter, nettprat og ikke minst telefonprat er det blitt på ham.
Stadig var og er han en veileder, hjelp og støtte for alle som kontakter ham.
Kursleder og foreleser er blitt en selvsagt ting for ham.

Men det er ikke bare innsatsen som Webmaster som gjør ham fortjent til denne æresbevisning.
Han er tvers gjennom et hyggelig ja-menneske.
Han har en positiv innstilling til det meste og er lett å få med seg når det kniper. Hans styrke er å dra i gang nye tiltak.
Han har lagt for dagen en stor sosiale innsats ved at han har hatt en aktiv rolle i mange aktiviteter i lokalmiljøet både, ved å hjelpe andre og ved innsats i forskjellige organisasjoner.

Han fikk Lillesand Kommunes Kulturpris i 2013 for sitt arbeid.

Han har i lang tid vært med å samle inn brukt datautstyr, som han har satt i stand og sendt til skoler i land som trenger det.
Han har også holdt en rekke kurs for ordensbrødre og andre. Spesielt var han opptatt av at eldre skulle få interesse for data. I denne perioden ble han også brukt som ressursperson/dataekspert for skolene i Lillesand. Når det var noe med datautstyret, ble han kontaktet.

Han løste problemene uten vederlag.

Anstein Nørsett har også i en årrekke vært leder av Distriktets reisekomité, Odd Fellow Reiser i Aust Agder. 
                                             

                 

                                          
De tre brødre som har Hederstegnet i Distrikt 22 deltok på Leirens møte og var med og hyllet Eks OM Anstein Nørsett. Fra venstre ser vi Eks Storrepresentant Svein Sørensen, Eks OM Anstein Nørsett, DSS Jan A. Nilsen og Eks Storrepresentant Odd M. Axelsen.
 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern