logo

Søk

Embedskollegiet 2017 - 2019     

Første rekke fra venstre:

ExHP    Terje Høybakk     113 Flåvær   
Storrepr.    Nils-Erik Møller       23 Gange Rolv    
HP    Lars Ramstad       38 Bjarg  
1. HM    Asbjørn Stave       69 St. Olav 
  
Andre rekke fra venstre:
Skm.    Jan Roger Harjo            . 23 Gange Rolv      
YP    Sverre Skraff         38 Bjarg 
2. HM    Aage J. Wold     . 38 Bjarg      
Sekr.Per Helge Henningsen       23 Gange Rolv   

Leir nr. 4 De Tre Søyler
Stiftet den 29.05.1958
Neste møte:
Ingen møter funnet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern