logo

Søk

Logens kontaktpersoner:

Embedskollegiet for perioden 2017 - 2019
 
OM Per Christian Backer
Tlf arb. Tlf priv. 62 82 30 32
Fax: Mobil: 930 68 943
Epost: of67om@oddfellow.no
Adresse: Bekkefaret 9, 2214 Kongsvinger
 
UM Stian Gulli Hansen
Tlf arb. Tlf priv. 62 81 62 58
Fax: Mobil: 905 72 748
Epost: of67um@oddfellow.no
Adresse: Vardåsveien 12, 2214 Kongsvinger
 
Sekr. Per Gunnar Aarnes
Tlf arb. Tlf priv.
Fax: Mobil: 934 29 938
Epost: of67sekr@oddfellow.no
Adresse: Ole Bogers veg 28, 2214 Kongsvinger
 
Webansvarlig Kjell Bakken
Epost: kjell@oddfellow.no

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern