logo

Søk

Prolog

Rebekkaloge nr. 76 Perlen fyller 25 år.

Fødselsdagshilsen fra en ”Perlesøster”.

 

Som skinnende perler på livets kjede

Trer vi hver ny dag --- i takk og glede

Fordi vi er TIL, og kan bruke vår tid,

Fylle den med omsorg, med kunnskap, med flid.

 

Ja, mulighetene er der, men hvordan BRUKER vi vår tid,

Gir vi den innhold, eller glir dagene forbi

Uten mening og mål, fylt av likegyldig kav

Slik at ukene forsvinner i glemselens hav,

Fordi vi stresser og jakter på status og polularitet,

Og glemmer de verdier som gir varig kvalitet.

 

Vi prøver vel alle – så langt vi formår

Å gi både kroppen og sjelen vår brukbare kår.

Men det kan være vanskelig når vårt samfunns dekret

Er at effektivitet og topp-prestasjoner har høyeste prioritet.

Når tidens vellykkethet oftest blir målt i penger,

Og mindre vekt legges på det vi virkelig trenger

Forat livet skal bli rikt, og dagene får glans,

Hvor ord som VENNSKAP og KJÆRLIGHET har liten dominans.

 

Og midt i denne tiden står et fyrtårn og skinner,

Som kan lede oss i livet slik at veien vi finner

Mot ”rikare mål”, som dikteren sa,

Som gir positiv tanke, som gjør trygg og glad :

Refekkalogens Orden med sine høye mål,

Der Vennskap og Sannhet blir lysende bål

Til å varme seg på, til å samles om,

Verdier som fyller vår tid så den aldri blir tom !

 

I et kvart sekel har ”Perlen” gitt oss hjerterom og støtte,

Og vi takker for all den varmen vi møtte.

For smil og omtanke, for vennlige ord,

For fine samtaler rundt veldekket bord.

 

Tirsdagene i Logen skinner med en egen glans.

Ritualenes høytid gir hverdagen substans.

Det kjennes godt å være EN av et Perle-søster.bånd,

Få en klem et god-ord, en kjærlig hånd.

 

Det er så riktig det en eldre Søster sa til meg forleden :

”Hver eneste perle er viktig for kjeden.

Sor eller liten, den har sin verdi,

Den er dyrebar, særmerkt og viktig fordi

EN enkelt perle har liten kraft,

Men SAMMEN blir vi sterke, slutter Søsterkjedens pakt”.

 


Loge nr. 76 Perlen
Stiftet den 27.04.1985
Neste møte:
24.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern