logo

Søk

Utnevnte Storembedsmenn 2014 - 2018

Stor Marsjall
Thore Fredrik Grüner, Ostadalsvn 72, 0753 Oslo
Mobil: 905 70 539
brstorma@oddfellow.no
   
Stor Marsjall
Lill Kraft Johnsen, Myrlia 78, 1481 Hagan
Mobil: 482 29 744
strstorma@oddfellow.no
   
Stor Kapellan
Dag Virik, Raveien 160, 3242 Sandefjord
Mobil:995 70 702
brstorkap@oddfellow.no
   
Stor Kapellan
Kari Lea, Prestevn. 3A, 1605 Fredrikstad
Mobil: 934 81 016
strstorkap@oddfellow.no
   
Stor Vakt
Bjørn Arve Sømhovd, Odalsgata 30, 2003 LILLESTRØM
Mobil: 950 42 872
brstorva@oddfellow.no
   
Stor Vakt
Åse Randi Bakken, Frostaveien 10, 7043 TRONDHEIM
Mobil: 958 64 500
strstorva@oddfellow.no
   
Stor Arkivar
Knut  Aslak Wickmann, Nedre Skøyen vei 10 A, 0276 Oslo
Mobil: 911 53 714
storarkivar@oddfellow.no
   
Stor Herold
Morten Søraa, Kulturhusgata 30, 1473 Lørenskog
Mobil: 906 66 469
ordhe@oddfellow.no
   
Stor Redaktør 
Kjell-Henrik Hendrichs, Hvalsbakken 4, 1394 Nesbru
Mobil: 900 34 882
kjhhenri@online.no
   


Spesial Deputert Stor Sire
for Kunnskapsløftet
Randulf Meyer, Pb 391, 3193 Horten
Mobil: 459 54 286
sdssk@oddfellow.no

   
Spesial Deputert Stor Sire 
for Styrkelse og Ekspansjon

Per Arild Nesje, Øvre Berglia 13, 1353 Bærum Verk
Mobil: 907 93 052
sdssse@oddfellow.no 
 
   
Stor Intendant
Rune Wennevold
Skogveien 14, 1470 Lørenskog
Mobil: 916 02 890
storintendant@oddfellow.no
   

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no