logo

Søk

Castrum's historie

En orientering av Loge Castrum's første OM Jørgen Husemoen fra tiden da Logen ble stiftet.
 

Jeg skal etter beste evne prøve å huske fra den tid Odd Fellow ble startet i Kongsvinger.
En kjenning av Johs Pettersen var på besøk og vedkommende var Odd Fellow bror. Da ble det snakket om muligens å få en loge her i Kongsvinger.
Seinere kom brødrene Per og Leif Voss til Kongsvinger og redegjorde for saken.
Den 13.5.1953 ble 3 fra Kongsvinger opptatt i Loge nr.2 Eidsvoll. Etter det jeg husker var det Johs Pettersen og Leif Westby. Det ble etter hvert flere som ble opptatt i Loge nr.2 Eidsvoll. Jeg ble opptatt i 1956. Det ble mange brødre etter hvert.
Vi hadde møter privat så vi ambulerte fra sted til sted. På møtene hadde vi forskjellig underholdning. Blant annet skulle en bror kåsere om sitt liv og det var meget rart som kom fram og latteren satte brødrene i humør.
Det ble til slutt så mange brødre at vi måtte ha møtene i Vinger Hotell og på Gjemselund i lokalet til KIL.
Det ble til slutt enighet om at vi burde starte en broderforening. Jeg husker ikke datoen da broderforeningen ble startet, men jeg tror det var i 1959. Den nøyaktige datoen finnes sikkert i en eller annen protokoll. (Red.anm. Castrum Broderforening stiftet den 30.3.1957)
Dagen opprant da broderforeningen skulle stiftes. Møtet ble holdt i Rådhusets festsaler og det ble stor deltagelse. Mange fra Loge nr. 2 Eidsvoll med Konrad B i spissen. Møtet gikk fort og styret ble valgt med Herlof Dannevig som formann og Odd Træffen som sekretær. Etter møtet var det fest og vi holdt på ut i de små timer.
Det kan nevnes at advokat Voss og frue, foreldrene til Leif og Per Voss, var med på festen. Alt dette om møtet og festen er protokollert av Træffen, men protokollen fra den tid er dessverre kommet på avveie.
Det ble tatt mange bilder fra møtet og festen som er oppbevart i Logens arkiv. En ting som burde undersøkes er om filmen som ble tatt under festligheten ligger i arkivet.
Dagen etter at broderforeningen ble stiftet var det lunsj på Grand hotell, og senere på dagen var det omvisning på festningen der rittmester Amodt kåserte.
Så reiste hver til sitt og vi var glade for at broderforeningen var stiftet.

Etter at broderforeningen var stiftet, begynte vi å tenke på å stifte vår loge. Navnet på logen hadde vi satt.
Sekretær Træffen fant ut at logen måtte hete Castrum som betyr festning/skanse.
Vi ble innkalt til Lillehammer hvor loge Anders Sandvik ble stiftet. Etter denne begivenhet begynte vi for alvor å tenke på å stifte loge her på Kongsvinger. Vi var blitt så mange at det skulle gå, men nå var det en ting som dukket opp. Vi hadde ikke noe logehus. Forskjellige alternativ ble drøftet. Vi måtte prøve å få leid oss inn hvor det var en stor nok sal som kunne brukes. Vi måtte da flytte ut og inn for hvert logemøte. Etter en tid kom løsningen. Nordtømme som var fullmektig i Den norske Creditbank ringte meg opp og fortalte at nå kunne vi få kjøpt et hus i Festningsgt. l. Jeg fortalte at vi ikke hadde noen penger til å kjøpe hus. Dere behøver ikke noen penger fortalte Nordtømme. På huset er det en gjeld på 55.000,-kr. Dette kan dere overta og dermed er huset deres. Eiendommen består av mange hus, men eiendommen var fredet. Etter en del drøftinger innen styret i broderforeningen slo vi til og eiendommen blir kjøpt. Nå var vi kommet langt. Penger til avdrag på eiendommen slapp vi, men vi måtte betale renter.
Vi gikk da i gang med å få til logesal. Vi hadde en del penger, men vi måtte slite med taket. Når det var snøvær, blåste det fonner inn på løftet. Huset var som nevnt fredet så vi søkte riksantikvaren og fikk en del penger både til nye vinduer og ellers til arbeidet som måtte utføres. Første etasjen var leid ut, men 2.etasjen måtte da innrettes til logesal og lobby.
Arbeidet med logesalen ble foretatt av Vikerhagen etter tegninger av arkitekt Superhammer, Oslo. Etter denne foreløpige restaurering fant vi ut at vi kunne innvie vår loge og det ble bestemt den 31.3. 1962. Logens navn ble Loge nr. 67 Castrum.
Så opprant dagen da det store skulle skje.

Det var mange som ville være med i innvielsen av Loge nr. 67 Castrum, så vi kunne ikke ta med alle. Det var mange fra Loge nr.2 Eidsvoll. Til å foreta innvielsen av vår loge kom StorSire Ruud. Vi var nervøse om hvordan dette ville gå. Alt inventar til logen var kommet, alle pulter og kateter var laget av den kommunale snekkerskole ved Johnsbøen. Antependier var sydd av våre damer.
Før møtet blir salen tatt i øyesyn av Storsekretær U. de Paolis. Den var for så vidt i orden unntatt at et rødt teppe under kateteret var uteglemt. Jeg måtte da i full fart ta bilen og kjøre ned i butikken for jeg visste at jeg hadde en bunke med rødt tøy. Jeg fikk klippet av et stykke som passet under kateteret. Nå var salen i orden og vi kunne foreta innvielse av vår loge. Det første embedskollegiet besto av J. Husemoen overmester, Herlof Dannevig undermester, Ole Moss sekretær, Ole Andreas Moss kasserer, Ernst Eng skattmester.
Logearbeidet gikk sin vante gang som finnes beskrevet i logens protokoller. Det var ofte lite penger. Vi hadde ikke så meget å rutte med. Jeg kan nevne noe som var artig. Vi hadde fått fra storlogen en del rekvisitter som vi ikke hadde fått betalt. Dette ble vi minnet om i vår samvittighet. Til slutt orket jeg ikke lenger, men satte meg ned og skrev til Storlogen og beklaget at vi ikke hadde fått betalt dette, men om vi kunne få henstand en tid. Brevet ble sendt og vi gikk og ventet på svar.
Så en dag lå et brev fra Storlogen i postkassen. Med skjelvende hender åpnet jeg brevet. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte, men i brevet sto det at Storlogen hadde strøket all vår gjeld.
En annen pussig historie var at da lobbyen var i stand og vi hadde fått en del medlemmer, så manglet vi stoler. Det ble løst på en grei måte. Embedskollegiet bestemte at hver av brødrene skulle kjøpe hver sin stol. Stolene kom og under måltidet satt vi på egne stoler. Vi satt trygt, for nå satt vi på egen grunn.


Jørgen Husemoen

En del av Overmester Ragnar Bjertnes` tale på ettermøtet den 20.3.2002 handlet om loge 62 Castrum`s tilblivelse og refereres her.

Loge nr.67 Castrum ble stiftet 31/3- 62  For å markere denne begivenheten, vil jeg referere litt av historien. Det hele begynte med at vår avdøde bror, Johannes Pettersen, hadde ei søster som bodde i Moss. Hun var gift med Karl Svendson, og begge disse var ivrige Odd Fellows. De var ofte på besøk hos Pettersens tidlig på 50-tallet, og det ble snakket mye om Odd Fellow. På den tid flyttet vår avdøde bror Paul Scott fra Moss til Kongsvinger, og Scott og Svendson kjente hverandre fra Moss. Via Svendson ble det skapt kontakt mellom Johannes Pettersen og Paul Scott og det kom i gang mer logesnakk. Det ble kontaktet flere personer i Kongsvinger, med tanke på å starte en loge her. Så kom Svendson fra Moss på banen igjen, og han visste at det var 2 brødre fra Kongsvinger som var medlemmer i loge nr. 2 Eidsvold, brødrene Per og Leif Voss, og disse to ble anmodet om å ta initiativ for å starte en      broderforening i Kongsvinger, med utgangspunkt i loge nr.2 Eidsvold. Allerede i 1953 ble flere fra Kongsvinger tatt opp i loge 2 Eidsvold, bl.a. Johannes Pettersen og Leif Westby. Jørgen Husemoen ble tatt opp i 1956. Det ble etter hvert såpass mange brødre fra Kongsvinger, at møtene måtte holdes bl.a. på Vinger Hotell og i KIL-lokalene på Gjemselund.
Broderforeningen ble startet den 30/3-57, og det er altså 45 år siden om 10 dager. Denne stiftelsen foregikk i Rådhusets festsaler, og det var mange fra loge 2 Eidsvold tilstede med Conrad B. Olsen i spissen. (sistnevnte er forøvrig forfatter av loge nr. 2 Eidsvold sin logesang).  Herlof Dannevig ble valgt som formann og Odd Treffen som sekretær.  I tillegg var de andre i broderforeningens første styre Johannes Pettersen , Paul Scott og Johan Krohn sistnevnte senere Stor Sire.) Det står i referatet at foreldrene til brødrene Voss, advokat Voss og frue deltok på møtet, og det ble festligheter ut i de små timer. 
Dagen etter var det lunsj på Grand Hotell, og omvisning på Festningen av rittmester Aamodt.
Broderforeningen arbeidet så i 5 år og på slutten av denne perioden ble Festninggt.1 innkjøpt. Fra selve institueringen av Loge 67 Castrum vil jeg referere fra institueringsprotokollen,som ble ført i pennen av Åge Ånerud:
Loge 67 Castrum, Kongsvinger ble instituert 31/3-1962. 
Fra Storlogen deltok følgende:
1.dep.Storsire Håkon V.Ruud, Storsekr. U. de Paolis, Stor SKM  Edgar Otterbeck, Stor Marshall Erik B.Lindseth,  Stor KAP  Paul E. Paulsen,  DDSS Wilhelm Tønne.

 

Vår første Storrepresentant:
Per Castberg Voss

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern