logo

Søk

Valgte og utnevnte nevnder 2017- 2019

Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon: §10-1 Finansnevnd: §10-3
Leder: Erik Eggum / Stor rep. Leder: Helge Rønning
  Johan Kristian Wallø   Erik Kongsgård
  Andre Kristoffersen   Andreas Dahl
  Amund Omholt Vara: Halvor Thorsdalen
Vara: Øystein Følstad  
 
Nevnd for hjelp og støtte: §10-5 Nominasjonsnevnd: §10-2
Leder: Torstein Halvorsen Leder: Håkon Wang
  Vigbjørn Halvorsen   Karl Arne Schneider
  Bjørn Otter Johansen   Nils Willy Gulhaugen
  Sverre Johannsen   Ragnar Lindstad Moen
  Hans Blaafjell   Øystein Følstad
  Vara: Olav Eggum
   
Nevnd for etterlatte: §10-4 Revisjonsnevnd: §10-6
Leder: Torbjørn Aune Leder: Stian Røraas Lundquist
  Knut Brennesvik   Erik Eggum
Hans Blaafjell John Egil Iversen
Geir Kåre Wang  
Magne Sell  
 
Nevnd for omsorg: §11-2 Nevnd for utadvendt arbeid: § 11-1, Sosialnevnd: Særlov for 33 Sølvet § 8
Leder: Ola Skaug Hagen Leder: Erik Eggum
  Eldar Straum   Håkon Wang
Amund Omholt Øystein Følstad
Morten Mikalsen Andreas Dahl
Knut Brennesvik Johan Kristian Wahlø
   
Foredragsnevnd: § 11-6 Gradnevnd: § 11-7
Leder: Karl Arne Schneider Leder: Jørn Skarrud
  Andre Kristoffersen   Karl Arne Schneider
Finn Søberg Sigmunn Strøm
  Nils Willy Gulhaugen
Erik Eggum
Morten Mikalsen
 
Nevnd for internasjonalt brorskap: § 11-6 Nevnd for anskaffelser: § 11-3
Leder: Olav Eggum Leder: Knut Arne Windsand
  Svein Roar Røraas   Frank Borgersen
Terje Børke Helge Rønning
Ragnar Lindstad Moen  
 
Privatnevnd: § 11-5, Særlov for 33 Sølvet § 8
Leder: Magne Sell   Halvard Murberg
Leder: Ragnar Lindstad Moen   Andre Lyhus
  Halvor Thorsdalen   Lars Ekra
  Ivar Audun Johansen   Andre Kristoffersen
  Ole Gustav Lia   Roger Nygård

Loge nr. 33 Sølvet
Stiftet den 12.01.1952
Neste møte:
26.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern