logo

Søk

Valgte og utnevnte nevnder 2019 - 2021

Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon: §10-1 Finansnevnd: §10-3
Leder: Erik Eggum / Stor rep. Leder:  
       
       
    Vara:  
Vara:    
 
Nevnd for hjelp og støtte: §10-5 Nominasjonsnevnd: §10-2
Leder:   Leder:  
       
       
       
       
  Vara:  
   
Nevnd for etterlatte: §10-4 Revisjonsnevnd: §10-6
Leder:   Leder:  
       
   
   
 
Nevnd for omsorg: §11-2 Nevnd for utadvendt arbeid: § 11-1, Sosialnevnd: Særlov for 33 Sølvet § 8
Leder:   Leder:  
       
   
   
   
   
Foredragsnevnd: § 11-6 Gradnevnd: § 11-7
Leder:   Leder:  
       
   
   
 
 
 
Nevnd for internasjonalt brorskap: § 11-6 Nevnd for anskaffelser: § 11-3
Leder:   Leder:  
       
   
 
Privatnevnd: § 11-5, Særlov for 33 Sølvet § 8
Leder:      
Leder:      
       
       
       

Loge nr. 33 Sølvet
Stiftet den 12.01.1952
Neste møte:
21.10.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern