logo

Søk

Møteplan for Oddfellowklubben Tres Encadenados Gran Canaria

Nordiske søstre og brødre ønskes velkommen til felles treff.
Møtene holdes på hotell Terrazamar  i Puerto Rico.

 

Klubbmøter høsten 2018 – våren 2019

14.11.2018 Velkomstmøte
21.11.2018 Vennemøte
28.11.2018 Julemøte
23.01.2019 Nyttårsmøte
30.01.2019 Vennemøte
06.02.2019 Info-møte/valg
13.02.2019 Årsmøte
20.02.2019 Innsettelse av styre
27.02.2019 Klubbtur
06.03.2019 Avslutningsmøte –
  Vennemøte

Ingen logeantekk, kun pent fritidsantrekk

Ledsagere samles til sosialt samvær, og deltar på ettermøtet.
 

Hjemmeside: http://www.oddfellowklubbengc.no

Kontaktinformasjon:

Leder:               Peggy Borgersen
Telefon:           +47 908 66 770
E-post:            peggy-b@online.no

Sekretær:      Robert Jan Hurlen
Mobil:            +47 908 88 908
e-post:           robjan@online.no

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern