logo

Søk

Brödraloge 37 Pontus Wikner, av Odd Fellow Sverige.

Brödraloge 37 Pontus Wikner har sitt sete i Uddevalla,

i Vestra Götlands län, er over 100 år gammel og

ble Instituert 18 november 1905.

Lagerbergsgatan 31, 45131 Uddevalla

Odd Fellowhuset i Uddevalla oppførtes som bolig for bankdirektør John Bark,

som var en av logens stiftere og også Overmester.

Eiendomen var privatbolig frem til begynnelsen av 1960-talet, da Odd Fellow Fastighets AB kjøpte eiendomen.

I tillegg til Brödralogen 37 Pontus Wikner, benytter Rebeckalogen 10 Ulrika Eleonora, Brödralägret 21 Västerled og Rebeckalägret 12 Vänerstrand, dette Odd Fellowhuset.

Besøksadresse: Lagerbergsgatan 31, 45131 Uddevalla

Brödraloge 37 Pontus Wikners hjemmeside:

http://oddfellow.se/hitta/institution/?inst=b37

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern