logo

Søk

Info. / Nytt

Her vil det innimllom kunne dukke opp enkel informasjon, henvisninger eller nyheter som vedrører vår Ordenen, loge 51 Folden eller enkeltbrødre, alt til det beste for Ordenen, Logen og Brødrene.

HALL OF FAME 

Nye prosedyrer og forhold for
inntak av nye medlemmer.
Logg deg på for å se de på "Medlemsiden"


Foldens resultat ved INNSAMLINGEN til ny Redningsskøyte 2019


. . . HA FOKUS PÅ FOCUS ! ! !

Focus er nå tilgjengelig med mer...for alle medlemmer. (Logg deg på "Fokus")-

 • Startsiden = gir informasjon om hvordan bruke enkelte "lenker"
 • Søk etter søstre / brødre = gir deg muligheten til å søke etter enkeltmedlemmer/loger
 • Se eget Kartotekkort = viser deg dine registrerte persondata og ordensvita
 • Mina fakturaer = viser deg ubetalt kontingent / dine utestående til Logen
 • Protokoll = viser deg tilgjengelige digitale protokoller i Loge og Leir. 

Jeg kom over et sammenbrettet avisutklipp i en bok her om dagen...
... Hilsen web Ansvarlig. (Utklippet fra WEEKLY STAR er i april 2019, 115 år gammelt)


EINAR REINHOLDT MATHISEN

Loge 51 Foldens Eks Storembedsmann Einar R. Mathisen fyller 100 år den 22 aril 2018 og hadde den 22 oktober i år vært medlem av Odd Fellow Ordenen i 69 år. I den sammenheng vedtok kollegiet at han skulle tildeles Æresmedlemskap for lang, aktiv og tro tjeneste. Dette er ham vel fortjent.

Einar har i vår loge hatt følgende embeder:
CM ass, CM, Kap x to perioder, UM, OM og Fung Eks OM, sammenhengende i 14 år.

Einar har i Leiren hatt følgende embeder:
​2.Høvedsmann x 3 perioder, YP og HP, også her sammenhengende i 10 år.

Einar har i Storlogen tjenestegjort som følger:
SDSS (​Spesial Deputert Stor Sire) x 2 perioder à 4 år etter hverandre, 8 år.
​Stor Skattmester, også her x 2 perioder à 4 år etter hverandre, ytterligere 8 år.

Med andre ord har Einar vært Embedsmann i en sammenhengende periode på 32 år fom 1958 til 1990 og samtidig utført Embedsgjerninger for 40 års virke.
Vi er stolte, Glade og Ydmyke når vi samtidig hører hvor mye godt arbeide Einer la ned i sine embedsperioder.

R.V. 24/11-17


- NY FANE -

"JUBILEUMSBERETNINGER"

Beretninger fra 10, 25, 40, 50 og 60 år.


 

 

 -NY FANE - ... på Foldens hjemmeside...

 

. Distrikt 7 Østfold .

 


 

ORDENENS ÅRSDAG
26/4-1819 er IOOF's Stiftelsesdag

og vi feiret i år 199 år.

 


Gode Bror.
Sjekk dine personalia...er det en stund siden de ble oppdatert?
(du har kanskje en ny @-adresse eller byttet tlf.nr?)
Gi beskjed til Bror Sekretær (of51sekr@oddfellow.no) når noe endres.
Ditt kartotekkort er utgangspunktet for vår lokale matrikkel.
(er du oppført med ektefelle/pårørende?)

 

..........................OBS!!!    Er du "KJENT MED" dette sirkulæret...?    


utleie@husselskapet.no

utleie@husselskapet.no

 


"Nye" møbler i Logen. Gå til fanen "LOKALENE VÅRE" Se bilder.


BOKUTGIVELSE

Bror og Eks Distrikt Stor Sire Gunnar Gjølstad har etter flere års granskning, finlesning i arkiver både lokalt og sentralt og etter utallige samtaler med Foldens og Varnas eldre brødre, klart å stable en hel masse historiske fakta om Loge 51 Folden.
Kollegiet har avgjort at alle Foldens brødre vil få denne boken til odel og eie når de møter i Logen.

Medlemssidens innhold: (Logg deg på "Odd Fellow Utstyr og Adm.hjelp")

 • Særlov av 7/2-2013
 • Handlingsplan 2015-2017
 • Medlemsoversikt pr mai 2015
 • Valgte Nevnder
 • Utnevnte Nevnder
 • Nye Brødre               NY . o

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern