logo

Søk

Ettermøtene er vår arena for den gode samtale, vennskapets utvikling og tilhørighet

Å samles rundt et taffel - fra det enkleste måltid til de store festmiddager gir oss som er til stede en ro, stemning og fellesskap som løfter logemøtet ut av hverdagen.

 

 

 

 

Br. UM har ansvar for at taffelet gjennomføres på en fin måte -  ettermøtet er arenaen der vi skal gjøre de riktige tingene, ikke alltid ha fokuset på å gjøre tingene rett.

Husk å skrive deg på påmeldingslistene som legges ut på hvert møte.  Ellers må du melde deg på taffelet til br UM ved å sende en SMS eller ringe.  Dette gjelder varmmatservering spesielt.

Privatnevnden har rett til å endre på menyer og priser uten forutgående varsel.

Det skapes relasjoner, vennskap og lojalitet rundt bordet på våre ettermøter.  Den mer uformelle delen av våre møter, der vi samles rundt et måltid , er en viktig del av vårt logearbeid.  Det er her vennskapene oppstår, refleksjonen dyrkes og kunnskap formidles.

Menyen

31/1     Kr  
7/2     Kr  
21/2     Kr  
4/4     Kr  
23/4        
9/5     Kr  
7/6        
15/8     Kr  
      Kr  

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern