logo

Søk

MEDLEMSKAP

Litt informasjom om medlemskap i vår Orden og vår Loge 51 Folden.

Velkommen til Odd Fellow loge nr. 51 Folden av I.O.O.F.

Dette er hjemmesidene til Loge nr 51 Folden. Disse er opprettet for at vi ønsker å gi våre medlemmer en rask og god informasjon om hva som rører seg i vår Loge. Er du medlem av Odd Fellow Ordenen, er du hjertelig velkommen til besøk på våre møter, og her på våre hjemmesider. Er du ikke er medlem, er du også velkommen til å bsøke våre hjemmesider, og du må mer enn gjerne ta kontakt med oss for mer informasjon eller om du har noen spørsmål.

(se i menyen til høyre, "Kontakt oss")

Loge Nr 51 Folden i Moss har sine møter 1. og 3. Torsdag i måneden, unntatt i perioden Juni - August.
 

Formål

Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære dem at ord ikke er nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling for at hver enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse, er Odd Fellow Ordenens formål.

Dette formålet krever et kontinuerlig arbeid på en selv. Til hjelp tilbyr Ordenen et etisk opplæringsprogram, som formidles i Logemøtene. Det er også en gjensidig påvirkning medlemmene imellom - basert på det grunnlaget som klart fremgår av Ordenens motto:

 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet er visuelt symbolisert i De tre kjedeledd, Odd Fellow Ordenens offisielle emblem.

Odd Fellow Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Etikk kan også betegnes som humanitær morallære.

Odd Fellow Ordenens medlemmer bør søke å kunne møte alle mennesker med toleranse og vilje til forståelse. Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som står sentralt i vår Orden.

 

Medlemskap

Egenutvikling sammen med venner!
En loge er et samlingssted for vennskap, læring og utvikling.
Odd Fellow Ordenen har et pedagogisk utviklingsprogram som i hovedsak er bygget på ritualer, og oppdelt i grader. Ritualene er ikke tilgjengelige for utenforstående. Årsaken er at de må oppleves for å forståes.

For å bli medlem i en loge må man ha to personer man kjenner godt som referanser, og en faddar, som regel en bekjent i Logen. Kjenner man ingen, men ønsker å bli medlem av Odd Fellow, ta kontakt med den loge som er lokalisert i ditt nærmiljøet. Det finnes loger i alle byer og på de fleste tettsteder i landet. Man kan også søke på det aktuelle sted under fanen "Loger/leire" opp i øverste menylinje. Har man en bekjent som er medlem i Ordenen, ta kontakt med vedkommende for nærmere informasjon.
Odd Fellow loger er for menn og Rebekkaloger for kvinner. Begge tilhører Odd Fellow Ordenen.

 

Det stilles få, men ufravikelige krav til opptagelse som medlem i Odd Fellow Ordenen.

  • Man må ha fylt 21 år,
  • ha et godt omdømme,
  • vedkjenne seg troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.

Odd Fellow Ordenen er religionsuavhengig. Det er rom for alle mennesker uansett religiøs bakgrunn.
En loge hjelper ikke bare til med selvutvikling, men også til å hjelpe andre. Ytterligere informasjon om Ordenens humanitære arbeid finnes.
http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=107

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern