logo

Søk

HEIDMORKKORET

 

Aktivitetsplan  vinter og vår 2019

Versjon februar 2019

Dato

Aktivitet

Sted:

Beskrivelse/ kaffe/kake ansvarlig:

7/1

Fellesøvelse

Ajerhagan

Kaffe /Kake: Jonny Olstad og Ragnar Thorvaldsen

14/1

Gruppeøvelse tenorer

Kåre Østgård

 

21/1

Fellesøvelse

Ajerhagan

Kaffe kake: Torstein Udahl

28/1

Gruppeøvelse basser

Ragnar Thorvaldsen

 

4/2

Fellesøvelse

NB Store møterommet

NB ! Leirmøte rebekka

Kaffe Kake: Krf, Alhaug og Kåre Østsgård

11/2

Gruppeøvelse tenorer

Krf Alhaug

 

18/2

Fellesøvelse

Ajerhagan

Kaffe kake : Helge Borglund og Erik Deglum

25/2

Gruppeøvelse basser

Ragnar Thorvaldsen

 

4/3

Fellesøvelse

Ajerhagan

Kaffe kake: Kjell Einarsen og Trond ola Enger

11/3

Gruppeøvelse tenorer

 

 

18/3

Fellesøvelse

Ajerhagan

Kaffe kake: Ingard Erlingsen

25/3

Gruppeøvelse basser

 

 

2/4

Synge 25 år s veteran

Ajerhagan

8/4

 Synge Bo og services

???

Avklares senere

27/4

Dagsseminar lørdag

Ajerhagan

14/5

Synge 40 års veteran

Ajerhagan

 

20/5

Fellesøvelse

Ajerhagan

Kaffe kake: Arve Fossum og Arne j. haugen

31/5-2/6

Sangfestival i

O F Sang og Musikkforbund

Stavanger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ØVELSENE BÅDE FELLES og GRUPPER FLYTTES TIL KL 1800 - 2000
 2. Ønskelig at koret synger på alle veteranjuveler og eventuelt besøk fra rebekkalogerBer om at alle sangere setter av spesielt opptredener, da det er viktig at vi er sangbare.
 3. Tidligere og nye sangerbrødre ønskes velkommen  for å styrke koret. Alle medlemmer bør hjelpe til å jobbe med dette.

 

 

Innholdsfortegnelse repertoar HEIDMORKKORET

                            Perioden 2016 – 19   versjon 2 

 

    Sanger Loge /Kirke:

 1. Hymne (Fader vår)
 2. Sanctus
 3. Jag har hørt om en stad
 4. Men går jag øver engarna
 5. Gje meg handa di ven

 

   Profan:

 1. Heidmorkguttas kjenningsmelodi
 2. Gospel Potpourri (Negro Spirituels)
 3. Ren som en jomfru
 4. Gambrinius – visen
 5. Klingom  brøder
 6. Her er guda godt at vara
 7. Masurka
 8. Beatles Potpourri (ny versjon )
 9. Taub Potpourri
 10. Prøysen Potpourri
 11. Et lite miniskjørt
 12. Loach Lemond
 13. Danny Boy
 14.  Nu går sista visan
 15. Vals i måneskinn
 16. Nytt særnr Stavanger 2019

 

Julesanger:

 1. Glade jul
 2. O helga natt
 3. Jeg er så glad hver julekveld

 

NB !    HOLD ORDEN I NOTEMAPPA Di .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vi ber om at alle noter utover dette levers inn til arkivering.

Tidligere sanger kan senere deles ut ved aktuelle  anledninger.
 


 

        HVEM ER VI ?

Heidmorkket består av ca. 32 medlemmer og har sitt utspring fra medlemmer i Loge 35 Heidmork. Vi er
en fin gjeng som møtes annenhver mandag i Odd Fellow`s lokaler i Ajerhagan på Hamar. Koret har en bra stemmefordeling og ut fra sitt potensial øver inn sanger for bruk i kirke og loge, men også andre opptredener.
Koret er medlem av Odd Fellow Sang og Musikkforbund.
Dirigent, arrangør og pianist for koret er: Arvid Renvåg.
Nåværende styre er:
          Leder:        Trond Ola Enger
         
Sekretær:   Erik Deglum
         
Kasserer:   Asbjørn Hoelstad

OBS:
ALLE SANGGLADE MEDLEMMER I LOGE 35 HEIDMORK ER HJERTELIG VELKOMNE !

 

Korets Historikk:
Heidmorkkoret ble formelt etablert i 1995, etter at en hadde bestemt seg for å melde seg inn i Odd Fellow Sang og Musikkforbund. Forut for det hadde noen entusiaster i flere år møttes en og to kvelder før spesielle anledninger og øvet inn enkle sanger som ble framført i logen, til glede for tilhørerne, men kanskje mest for aktørene !
Vår største offisielle opptreden var deltagelse i Ålesund i mai 1996 hvor koret framførte Nye Odd Fellow kantate med musikkarrangement av bror og musikkpedagog Einar Amundsen. På dette arrangementet var Heidmorkkoret det aller minste med kun 13 sangere. Det kan tilføyes at Heidmorkkoret var det eneste koret som fikk bravorop etter sin framførelse - noe vi var mektig stolte av !  Pianoledsagelse ble utført av Arvid Renvåg, resitasjon av Kolbjørn Hellum, sangsolo av Helge Borglund og dirigent  var Leif Erik Dahl.
Etter dette har koret deltatt i alle festivaler i regi av Forbundet, og for festivalen på Hamar i 2004 sto koret som teknisk arrangør.
På korfestivalen i Bodø overtok Heidmorkkoret ledelsen i Odd Fellow Sang og Musikkforbund med Arvid Karlsen som president, Kolbjørn Hellum som sekretær og Trond Ola Enger som kasserer. Forøvrig besto styret av Ivar Christensen fra Moss og Gunvor Nerheim fra Oslo. Dette styret satt i tre år fram til festivalen på Hamar.

Formenn gjennom årene:
                                       Arvid Karlsen             1995 - 2001
                                       Wiggo Høgsveen       2001 - 2005
                                       Erik G. Engesveen    2005 -  2010
                                       Helge Borglund         2010 -  2014

Dirigenten som bygde opp koret, Asbjørn Moland samt støttespillere, med noteskriving m.m. Leif Erik Dahl og solist Helge Borglund.

AKTIVITETER:
          - OPPTREDENER I LOGER OG LEIRE
          - DELTAGELSE PÅ ALLE OFSMF FESTIVALENE SIDEN 1996 I ÅLESUND
          - ARRANGERTE FESTIVALEN I 2004 PÅ HAMAR
          - SYNGER I BO OG SERVICESENTERE
          - DELTAR I LOKALE KORKONSERTER

HEIDMORKKORET 2019 

   HEIDMORKKORET 2016                                 

                                       
                                        

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern