logo

Søk

Landssaken 2011-2013 representerer første fase i aksjonen Sammen for barn i Malawi,

Målsettingen er å samle inn 500 kroner i gjennomsnitt per medlem. Til sammen vil dette bidra til over 11 millioner kroner til den nye Odd Fellow-barnebyen i Ngabu.

 

Skal vi oppnå målsettingen på 500 kroner per medlem, er vi avhengig av en konkret innsats i hver enkelt loge. Det er opp til hver enkelt loge å avgjøre hvordan de ønsker å samle inn sine bidrag. Innsamlingen kan foregå ved at logen arrangerer sosialaftener, innfører ekstrakontingent, samler inn tips på ettermøter eller lignende.

Slik overføres bidragene
Alle innsamlede midler overføres til:
Bankkonto ”Landssak Odd Fellow 2011- 2013”
med kontonummer 1203 43 05313.
Dette er fast gjennom hele aksjonsperioden.
Innbetalinger merkes med Logens navn og nummer. uavhengig av om de kommer fra logen samlet eller fra enkeltmedlemmer.

Oversikt over innbetalinger vil oppdateres jevnlig, slik at alle kan følge hvordan vi ligger an i arbeidet. Status distribueres på e-post til alle distriktets kontaktpersoner som vil informere og følge opp den enkelte loge.

Våren 2013 gjennomføres det en nasjonal innsamlingsaksjon, som en siste innspurt i finansieringen av den nye Odd Fellow-barnebyen i Ngabu. Når denne aktiviteten er overstått skal barnebyen være sluttfinansiert. Vår innsats vil gi 150 barn et trygt hjem og over 2000 barn vil få støtte gjennom famileprogrammet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern