logo

Søk

Innbetalinger fra bedrifter

Et alternativ kan være bidrag fra bedrifter og organisasjoner. Et bidrag til Landssaken via SOS-barnebyer kan gi inntil 12 000 kroner i fradrag på inntekten.

INNBETALINGER FRA BEDRIFTER TIL LANDSSAKEN

For å oppnå målet om en ny Odd Fellow-barneby er vi avhengig av en konkret innsats i hver enkelt loge. Som dere vet så er målet er å samle inn kr 500,- pr. Ordensmedlem i hver enkelt loge over to år,  kr 250,-  i 2012 og kr 250,-  i 2013. Til sammen vil dette bidra til over kr. 11 millioner til den nye barnebyen.  Beløpet skal innbetales til konto 1203 43 05313 og merkes Landssak og loge nr. og navn.

De ulike logene kan finne sin måte å samle inn pengene på, og et alternativ kan være bidrag fra bedrifter og organisasjoner. Et bidrag til Landssaken via SOS-barnebyer kan gi inntil 12 000 kroner i fradrag på inntekten. Ved å oppgi bedriftens organisasjonsnummer innrapporterer SOS-barnebyer bidragene til skattemyndighetene.

Vi har opprettet følgende rutine for å sikre at bedrifter/organisasjoner får skattefradrag:

  • Innbetalinger til SOS-barnebyers hovedkonto 8380.08.73730
  • Giroen må merkes med: Bedriftens organisasjonsnummer, prosjekt67 og loge nr og navn (logen som skal godskrives).
    Viktig at man holder seg til disse opplysningene i dette formatet ellers vil deler av informasjonen falle ut.
  • Det trekkes 10 % administrasjonsbidrag av innbetalingen.
  • Dersom SOS-barnebyer mottar innbetalinger uten tekst vil gaven bli registrert som
    frie midler, og dermed falle
    utenfor inntektene til Landssaken.

SOS-barnebyer har nå også opprettet mulighet til å tegne bedriftsfadderskap for Ngabu. Mer info finner dere her.

Hvis du har spørsmål så kontakt gjerne markedskoordinator hos SOS-barnebyer; Linda Cecilie Dale, kontaktinfo: 930 23 602 / linda.dale@sos-barnebyer.no 

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern