logo

Søk

Salg av solsikkepins

Flere engasjerte søstre og brødre er i godt gang med å selge solsikkepins til inntekt for Landssaken. Salget foregår i interne rekker og noen loger har valgt å selge de eksternt for å øke inntektene til "Sammen for barn i Malawi.”

SOS-barnebyer har et stort lager med solsikkepins og vi vil sende ut til alle loger og distrikt som ønsker å benytte seg av denne inntektmuligheten.

Anbefalt pris per solsikkepins er 100 norske kroner og minstepris er satt av Storlogen til 50 norske kroner. Alle søstre og brødre som kjøper pinsen er berettiget til å bære den på loge – og gallaantrekket i hele Landsaksperioden. Solsikkepinsen er Odd Fellow Ordenens og SOS-barnebyers symbol på den gode sak.

Alle innsamlede midler skal overføres til bankkonto ”Landssak Odd Fellow 2011- 2013” med kontonummer 1203 43 05313. Innbetalinger merkes med logens navn og nummer.
Dere betaler ingenting for pinsene dere ønsker å selge.

Alle som ønsker å selge solsikkepins kan kontakte prosjektleder fra SOS-barnebyer Kate Bergersen på kate.bergersen@sos-barnebyer.no med følgende informasjon:

• Antall solsikkepins du ønsker for ditt distrikt
• Postadresse hvor du vil motta pinsene

Dere kan bruke solsikkepinsene på logeantrekket i hele Landssaksperioden. Lykke til med salget til inntekt for den nye Odd Fellow barnebyen i Ngabu, Malawi.
 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern