logo

Søk

Skolekampanje

Ngabu er valgt som et av fem prosjekter barne- og ungdomsskoler kan støtte gjennom skolekampanjen til SOS-barnebyer.

Dette er en unik mulighet for Odd Fellow Ordenen til å profilere vår felles aksjon ”Sammen for barn i Malawi”.

Skoler som støtter skolekampanjen for Ngabu skal innbetale beløpet til SOS-barnebyers konto 8380.08.73730 og merke betalingen med Ngabu og skolenavn (evt. skoleklasse). Det er viktig at beløpet ikke settes på Landssakskontoen.

Her er materiell for nedlasting til bruk under Skolekampanjen:

OF - presentasjon skoleaksjonen Ngabu

Faktaark og lærerveiledninger kan lærere laste ned her (linke hit: http://www.sos-barnebyer.no/stott-oss/skole-og-barnehage/grunnskole/grunnskolemateriell). På denne siden kan skolene også bestille ytterligere materiell fra SOS-barnebyer hvis de ønsker å ha en aksjon til inntekt for Ngabu.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern