logo

Søk

Regionale aksjonsledere ”Sammen for barn i Malawi”

SOS-barnebyer har ansatt ni regionalledere fra Odd Fellow Ordenen.


Foran fra venstre: Knut Olav Gulbrandsen, Helge Djupvik, Arve Fossum og Laila Handeland.
Bak fra venstre: Leiv Per Olsen, Bjørn Toft, Arne Sandven, Greta Skøyen og Ann Karin Tenggren 

Regionallederne skal forsterke dialogen mellom SOS-barnebyer og logene. Dette gjør de blant annet ved at de nedsetter et kjerneteam som blant annet kan bestå av alle distriktets kontaktpersoner samt Fylkesledere for Frivillige for SOS-barnebyer. Regionallederne er ansvarlig for at prosjektet blir presentert for alle distrikt og loger i regionen samt sikre at fremdrift og aksjoner skjer i henhold til planen. De er også ansvarlig for å rekruttere fadderververe fra Odd Fellow Ordenen i fase 2 og aktive Søstre og Brødre til å selge solsikkefrøposer i fase 3.

De regionale aksjonslederne er ansatt i SOS-barnebyer i to måneder høsten 2012, og to måneder våren 2013.

Den 4.mai møttes alle regionallederne og arbeidsgruppen i ”Sammen for barn i Malawi” til informasjonsmøte med oppgaver og spennende diskusjoner. Vi i SOS-barnebyer er overbevist om at vi har et team med den kompetansen og engasjementet som skal til for å lykkes med vårt felles prosjekt. Sammen skal vi hjelpe de mest sårbare og trengende barna i Ngabu.

SOS-barnebyer vil presisere at denne midlertidige ansettelsen ikke belastes innsamlede midler til Landssaken. Alt logene overførere Landssakskontoen går uavkortet til barna i Ngabu.

Kontaktinformasjon til regionalledere ”Sammen for barn i Malawi”:

Region Regionsområde Regionalleder Telefonr E-post
1 Oslo og Akershus Knut Olav Gulbrandsen 952 83 399

kngu@online.no

2 Vestfold, Buskerud og Telemark Helge Djupvik 957 92 063

helged@live.no

3 Østfold, Hedmark og Oppland Arve Fossum 926 69 313

a-fossu2@online.no

4 Aust-Agder og Vest-Agder og Sør-Rogaland Leiv Per Olsen 481 39 789

lepolsen@online.no

5 Nord-Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Arne Sandven 411 26 404

arnejs@broadpark.no

6 Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre Bjørn Toft 906 93 431

bjoetof@online.no

7 Trøndelag Laila Handeland 911 81 145

lakihan@online.no

8 Nordland Ann Karin Tenggren 992 54 526

ann.karin.tenggren@signalbox.no

9

Troms og Finnmark

Greta Skøyen 915 86 715 greta.skoyen@gmail.com


                                 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern