logo

Søk

Fadderrekruttering

Frem mot jul skal SOS-barnebyer gjennomføre en stor kampanje for å rekruttere flere faddere. 
Det er dette fadderskap i SOS-barnebyer handler om, at sårbare barn får omsorg og kjærlighet i et trygt hjem. 

Odd Fellow Ordenen ønsker å etterleve sine budord og vil hjelpe til ved å stille sin kapasitet og sine nettverk til disposisjon i arbeidet med å rekruttere faddere.

På lokale samlinger vil aktive søstre og brødre få nyttig informasjon, opplæring og materiell til fadderrekrutteringen. Vi håper dere alle blir inspirert til å verve en SOS-fadder er. Høydepunktet i fadderrekrutteringen blir aksjonsuken 8. – 15. desember, hvor aktive søstre og brødre kontakter sine nettverk og spør om de vil være med på å gi sårbare barn et trygt hjem og en bedre fremtid.

Ved å bidra med å verve SOS-faddere, er vi med på å sikre foreldreløse barn et trygt hjem i en SOS-familie og skape trygge hjem for sårbare barn i lokalsamfunnene gjennom SOS-barnebyers familieprogram. 

De nye SOS-fadderne vi verver kan velge mellom to typer fadderskap:

Barnebyfadder for Ngabu
Som barnebyfadder for den nye SOS-barnebyen i Ngabu, Malawi, støtter du bygging av barnebyen og gir barn og familier i både barnebyen og lokalsamfunnet et trygt hjem og en bedre fremtid. 

Fadder for et barn der behovet er størst.
SOS-barnebyer trenger også barnefaddere til barn i andre barnebyer rundt i verden. Som fadder for et barn kan du følge barnet gjennom hele oppveksten. Fadderskapet blir tildelt der behovet er størst. 

På lokale samlinger får dere utdelt vervebrosjyren «Fadderskap for SOS-barnebyer», men det er også mulig å registrere faddere på SOS-barnebyers nettsider, klikk her

Hvis du ønsker tips til fadderrekrutteringen eller ønsker å gjøre mer ut av fadderrekrutteringsuken, da har SOS-barnebyer utarbeidet en idebank som hjelpemiddel:
se her.

15. desember 2012 markerer slutten på fadderrekrutteringsuken. Vi har rekruttert nye faddere til SOS-barnebyer, og den 15. desember tennes lys i lokalsamfunnene til Ordenshusene. Lysmarkeringene blir en unik anledning til rette oppmerksomheten mot barns behov for et trygt hjem og synliggjøre Ordenens arbeid og verdier.

Senere samme kveld skal SOS-barnebyer rekruttere enda flere faddere under TV2s Artistgalla. 

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern