logo

Søk

Lysmarkeringer 15. desember

15. desember 2012 markerer slutten på fadderrekrutteringsuken. 

Vi har rekruttert flere tusen nye faddere til SOS-barnebyer, og klokken 17.00 tennes lysene i 88 lokalsamfunn. Disse Lysmarkeringene blir en unik anledning til rette oppmerksomheten mot barns behov for et trygt hjem og synliggjøre Ordenens arbeid og verdier. Nå er appellen om håp og lys, mal til invitasjon og sangen «Håpet og flammen» tilgjengelig.

Lysmarkeringen ”Tenn et håp: Tenn Barnas lys!” er en del av samarbeidsprosjektet mellom Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer. I alle kommuner i landet med Ordenshus vil vi den 15. desember samle kjente og ukjente til en stemningsfylt lysmarkering. Vi ønsker å tenne lys for å minne om barns behov for et trygt hjem og tenne håp om at alle barn i hele verden skal få oppfylt retten til en oppvekst fylt av omsorg og kjærlighet.

SOS-barnebyer vil sende ut skreddersydde invitasjoner med lokalt program for alle Lysmarkeringene til SOS-faddere og Frivillige for SOS-barnebyer. Distrikts Stor Sire er ansvarlig for å nedsette en komité ved hvert Ordenshus, som vil ha ansvar for å gjennomføre Lysmarkeringen. Det er viktig at dette planleggingsarbeidet kommer tidlig i gang for å få engasjert lokalbefolkningen til å komme og delta på lysmarkeringen. Dette er også en fin anledning å invitere med kommunens ordfører og andre lokale personer der er naturlig å ha med på en slik markering.

Lyskomiteene må sende inn tid og sted + program for lysmarkeringen deres til prosjektkoordinator Anne Elin Kleva; anne.elin.kleva@sos-barnebyer.no, innen 10. november. Programmene vil legges inn på SOS-barnebyers nettside om Lysmarkeringene.

Barn vil være i fokus, og barn vil også ha en sentral plass i gjennomføringen. Vi håper på et stort oppmøte av barn og familier fra nærmiljøet, og det vil være fint hvis alle oppmøtte inviteres med på sosialt samvær på Ordenshuset etter markeringen. Kaffe, kakao og noe godt å spise vil være en hyggelig og fin avrundning på ettermiddagens markering.

”Tenn et håp: Tenn Barnas lys!” er en unik anledning til å sette fokus på Den gylne leveregel og dens betydning for barn. Vi tror og håper en Lysmarkeringen vil skape mye oppmerksomhet i lokalmiljøene, rette oppmerksomhet mot barns situasjon og det viktige arbeidet som gjøres i Odd Fellow Ordenen.

Den samme dagen faddervervingskampanjen til SOS-barnebyer avsluttes, vil SOS-barnebyer være formålet for TV2s Artistgalla som starter kl. 21.40 samme kveld. Det kan bli en flott avslutning for familiene å dra hjem for å se artister og reportasjer fra barnebyer rundt om i verden.

Nå er appellen om håp og lys ferdig. Det samme gjelder mal til invitasjon, som må tilpasses med info om tid og sted, samt program. Invitasjonen kan brukes til skoler, barnehager, ordfører og andre som dere ønsker å invitere. Her finner dere også sangen «Håpet og flammen». På denne nettsiden finner dere også lydfiler til sangen «Håpet og flammen»
 


Stor Sire Morten Buan og fadderbarnet til Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer.
Foto: Bjørn-Ove Holmberg

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern