logo

Søk

Frivillige for SOS-barnebyer

Frivillige for SOS-barnebyer er en selvstendig, landsomfattende forening som arbeider for samme formål som stiftelsen SOS-barnebyer Norge.

Klikk for større bilde
Ingrid Hallan, Leder for styret for Frivillige for SOS-barnebyer, og Fylkesleder for Frivillige for SOS-barnebyer i Nord-Trøndelag. Fotograf: Kjetil Aarseth.

Det vil si å jobbe for at barn skal få vokse opp i et trygt hjem. SOS-barnebyer støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine og gir barn som trenger det nytt hjem i en SOS-barneby.

Aktivitetene til SOS-barnebyer ute i distriktene er basert på frivillig innsats. Oppbyggingen av lokale nettverk har foregått gradvis fra 1985 med etableringen av kontaktpersoner i enkelte fylker, til i dag hvor ”Frivillige for SOS-barnebyer” er etablert som selvstendige fylkesforeninger med egne styrer. Det er også SOS-barnebygrupper i mange av landets kommuner, som er underlagt fylkesforeningene. Til sammen er det rundt 500 mennesker som gjør frivillig arbeid for SOS-barnebyer i Norge.

Frivillige for SOS-barnebyer har som hovedoppgave å synliggjøre SOS-barnebyers arbeid i lokalsamfunnet og samle inn penger til SOS-barnebyers nasjonale og internasjonale programmer.

Ingrid Hallan er fylkesleder for Frivillige for SOS-barnebyer i Nord-Trøndelag og leder i styret for frivillige for SOS-barnebyer.

Ingrid er utdannet sykepleier og helsesøster, og jobber i dag som rådgiver på rehabiliteringsklinikken i Helse Nord-Trøndelag. Ingrid har vært frivillig for SOS-barnebyer i 10 år og synes det er svært meningsfylt.

Ingrid har vært Rebekkasøster i 13 år. Hun er medlem i loge 59 Gudrun. Hun var også aktiv i 2003 da Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer samarbeidet om Odd Fellow-barnebyen i San Vicente, Ecuador. Hun ser med stolthet og glede frem til det nye og viktige samarbeidet mellom Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer.

Kontaktinfo til Ingrid Hallan og til de andre Fylkeslederne for Frivillige for SOS-barnebyer finner dere under:

Fylke Fylkesleder Telefonnummer E-postadresse
Akershus Ingrid Steen Malt 918 23 009 ingrid.s.malt@nho.no
Oslo Solveig Hauge 416 04 627 solvhaug@gmail.com
Vestfold Bente Hammer 902 05 681 hammerbente@hotmail.com
Telemark Sissel Berit Hoell 913 65 081 hoell@online.no
Buskerud Grith Overgaard Fosnæs 934 45 114 grith_overgaard_fosnaes@baxter.com
Østfold Bjørn Ring Opgjordsmoen 958 04 395 bro.spydeberg@gmail.com
Hedmark Astrid Thorshaug 959 93 850 astt@online.no
Oppland Eva Engenes 977 86 563 emengenes@gmail.com
Rogaland Ragne Rødstøl 918 23 507 ragne80@gmail.com
Hordaland Sonal Patel 413 04 583 sonal.patel@imr.no
Sogn og Fjordane Ralf Einar Johannessen 482 75 596 ralf.einar.johannessen@fagforbundet.no
Møre og Romsdal Kari Mette Abusland 951 25 560 kari.mette@abusland.no
Sør-Trøndelag Rigmor Hjelm Juberg 412 15 610 rigmor.hjelm.juberg@broadpark.no
Nord-Trøndelag Ingrid Hallan 995 82 412 ingrid.hallan@hnt.no
Nordland Ståle Bakken 959 01 331 stale.bakken@nb.no
Troms Bodil Skotnes 915 79 230 bodil.eldnes.skotnes@tromso.kommune.no
Finnmark Rosel Olsen 950 46 615 roseols@online.no

 Agder-fylkene har ingen aktive Fylkeslag for Frivillige for SOS-barnebyer.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern