logo

Søk

Så et håp for barna i Malawi!

Nå gjenstår den siste fasen av vårt samarbeidsprosjekt med SOS-barnebyer, innsamlingsaksjonen 13.-20. april som har fått samme navn som prosjektet, Sammen for barn i Malawi. Målet er å fullfinansiere vår nye SOS-barneby i Ngabu, Malawi.

Sammen for barn i Malawi en ekstern aksjon i regi av SOS-barnebyer, der vi oppfordrer frivillige søstre og brødre å hjelpe SOS-barnebyer med å samle inn penger ved å selge solsikkefrøposer. Av sikkerhetsmessige grunner legges pengene fra salget på bøsse, som en «sparebøsse» for barna i Malawi. Frøposene vi selger er et fint symbol på at vi sår håp for barna i Ngabu i Malawi.

Kostnadsrammen for å etablere barnebyen er 25 millioner. Med midlene som har kommet inn via Landssaken, har Odd Fellow Ordenen sikret at vi snart er halvveis, og vi er trygge på at innsamlingsaksjonen i april vil bidra til vi får fullfinansiert barnebyen i Ngabu.

Søstre, brødre, Frivillige for SOS-barnebyer og andre som ønsker å bidra, vil sette preg på lokalsamfunn landet over i aksjonsuken 13. – 20. april. Salg av solsikkefrøposer vil gi penger til barnebyen, og så et håp for barna i Ngabu.

Konseptet til innsamlingsaksjonen 13.-20. april er:

  • Å selge solsikkefrøposer til inntekt for barn i Ngabu.
  • Idé: Som et frø trenger jord og vann for å spire, trenger et barn omsorg for å leve
  • De som vil bidra får 30 solsikkefrøposer som de skal selge for 50 kr per stk.
  • Mål: 1500 kroner i hver bøsse.

Odd Fellow Ordenen og SOS-barnebyer har sammen bestemt at det Ordenshuset som samler inn høyest beløp per medlem i løpet av innsamlingsuken, får navnet sitt på Community Hall-bygningen i barnebyen. Community Hall er et flerbrukshus som vil bli brukt til fellesaktiviteter for barn og voksne i både barnebyen og familieprogrammet. Der vil det også være aktiviteter som er åpne for alle i lokalsamfunnet.

Innsamlingsaksjonen Sammen for barn i Malawi starter kl. 10.00 lørdag 13. april 2013 og avsluttes kl. 17.00 lørdag 20. april. Ordenshusene vil utgjøre aksjonsbasene på lokalt plan, både for egne medlemmer, Frivillige for SOS-barnebyer og andre eksterne som ønsker å bidra. Der avstanden til nærmeste Ordenshus er for stor, oppfordres de Frivillige for SOS-barnebyer til å ha en egen aksjonsbase.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern