logo

Søk

Embedsmenn 2019 - 2021

Storrepresentant                 

 Erik Engesveen                        

Fung. Ex Overmester

 Lars Erik Hermansen

Overmester

 Franz Blehr

Undermester

 Ingard Erlingsen

Sekretær

 Bjørnar Fladsrud

Skattmester

 Egil Refsahl

Ceremonimester

 Bjørn Pettersen

Kapellan

 Torstein Udahl

Inspektør

 Toralf Øvergaard

Indre Vakt

 Ulf Erik Skraastad

Ytre Vakt

 John Ragnar Dahlen

Organist

 Johannes Ludvik Høisveen

Arkivar

 Jørgen Guldbrandsen

OM høyre ass.

 Jacob Rynning Nielsen

OM venstre ass.

 Ole Kr Flagstad

UM høyre ass.

 Arve Mickelson

UM venstre ass.

 Helge Hafsahl Karset

CM høyre ass.

 Hans Even Grøtlien

CM venstre ass.

 Inge Bakken

Inspektør ass.

 Morten Kåshagen

Herold

 Tor Ola Slagsvold

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern