logo

Søk

Nevnder 2017 - 2019

 

            VALGTE NEVNDER

               Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon:

               Stor.Repr. Trond Ola Enger, leder
                   Eks OM Kjell-Arne Andreassen
                   Br. Børre Skarstein
                   Br. Morten Kåshagen
                   Vara: Eks OM Tor Krotseng
           

               Nominasjonsnevnd:

               Eks OM Oddmar Bakke
                   Eks OM Erik Deglum
                   Br. Kjell Einarsen
                   Br. Svein Dystvold
                   Vara: Eks OM Wiggo Høgsveen
        

               Finansnevnd:
               Br. Bjørnar Vasaasen
                   Br. Jørgen Gudbrandsen
                   Br. Einar Fjestad
                   Vara: Br Kristoffer Alhaug
     

              Nevnd for hjelp og støtte:  
              Br. Willy Berg
                  Br. Kristian B. Thomassen
                  Br. Mads Flagstad
                  Br. Hans Even Grøtlien
                  Br. Henning Amdahl

                  Revisjonsnevnden:
                  Br. Ingar Hval
                  Br. Øyvind Bjerke
                  Br. Magnus Sæthre


              UTNEVNTE NEVNDER

               Nevnd for utadvent arbeid:
               Br. Ole M. Michaelsen, leder
                   Br. Eks. OM Erik G. Gjestvang
                   Br. Finn Arne Eriksrud
 
                   Br. Ola Svingen
                   Br. Tor E. Olsen
                  

               Nevnd for omsorg:
               Br. Willy Berg                                                                                     
                   Br. Kristian B. Thomassen
                   Br. Mads Flagstad
                   Br. Hans Even Grøtlien

                   Br. Henning Amdahl

               Nevnd for anskaffelse:
               Insp.  Bjørn Sverre Haukåssveen
                   Br. Knut Thore Kristiansen
                   Br. Jørgen August Krogrud
            

               Undersøkelsesnevnd:
               Eks OM Oddmar Bakke
                   Eks OM Asbjørn Moland
                   Br. Erik Fjestad
                   Br. Arve Mickelson
                   Br. Kai Bekkelien
                   Br. Birger Arnold Olden
            

               Nevnd for billedgalleri og album:
               Br. Kristoffer Alhaug
                   Br. Kåre Haugli
                   Br. Svein Dystvold
           

               Heidmork Framover: ( fonds styre )
               Fung.Eks OM Oddmar Bakke
                   Sktm. Egil Refsahl
                   Br. Kåre Melvin Østgård
    

               Kontakt med Ordenshuset`s vaktmester:
               Br. Jon Olav Nybakken
                   Br. Bjørn Nybakken

                  Samfunnets eldste:
              Eks OM Arve Fossum
              Fører :

              Br. Toralf Øvergård
 

                  
 

                            
 

                                 

 

          

              

    

              
 

 

 


 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern