logo

Søk

 

 

Embedsmenn i Leir 5 Klippen består av følgende embedsmenn for perioden 2017 - 2019.                                                                                                  

Valgte embedsmenn:

Storrep Yngvar Jacobsen Fra Loge 17 Dag
Eks HP Ole Henrik Lund Fra Loge 16 Himingen
HP Kjetil Lønne Fra Loge 17 Dag
YP Einar Jacob Thronsen Fra Loge 24 Gregorius Dagssøn
1. HM Geir Hole Fra Loge 57 Fidelitas
Sekr Ivar Isaksen Fra Loge 145 Høgenhei
Sktm Torstein Nordli Fra Loge 16 Himingen
2. HM Knut Varnes Fra LOge 145 Høgenhei

Utnevnte embedsmenn:

Ytre leirvakt Bjarne Fredrik Johan Simonsen Loge 24 Gregorius Dagssøn
Indre leirvakt Jan Erik Hassel Loge 24 Gregorius Dagssøn
Inspektør Svein Meyer-Lund Loge 47 Grenmar
Veiviser Magnar Brekka Loge 145 Høgenhei
Arkivar Ronald Cato Haaland Loge 17 Dag
Musikk ansv. Arne Ivar Kittilsen Loge 17 Dag
1. Teltvakt hos HP Jarle Magnus Amundsen Rørvik Loge 57 Fidelitas
2. Teltvakt hos HP Terje Berglund Loge 57 Fidelitas
1. vakt Kjell Jansen Loge 17 Dag
2. vakt Yngve Trydal Loge 17 Dag
3. Vakt Geir Ødefjeld Loge 17 Dag
4. Vakt Terje Haugen Loge 57 Fidelitas
Insp. ass                 Gunnulf Foss                                Loge 24 gregorius Dagssønn

 


Leir nr. 5 Klippen
Stiftet den 06.12.1958
Neste møte:
09.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern