logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 132 Albert Schweitzer

Velkommen til Loge 132 Albert Schweitzer

Høsten 2019

 

Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til
møter i Loge 132 Albert Schweitzer torsdager kl 1900.

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Ove Bell-Andersen
Overmester

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern