logo

Søk

Sosialt engasjement

I alle år har det sosiale arbeid vært viktig. Vår loge har deltatt i alle landsomfattende prosjekt iverksatt av Den Norske Storloge. SOS Barnebyer er en slik sak. Hjelpearbeid i Nordvest Russland i de vanskelige årene omkring 1990 er en annen. Besøksrom på våre to sykehus, i en tid da dette ikke var vanlig, har vår loge vært med på å realisere. Bistand ved tsunami-katastofen i Fillipinene. Små og store behov både nært og fjernt har vi etter beste evne prøvd å bidra til å dekke. 

Stilkonkurranser blant elever i videregående skole om FN er bidrag til holdningsskapende arbeid blant unge.

De siste år har vi hatt fokus på finansiering av Redningsselskapets nye RS OddFellow III. Å bidra overfor dem som redder liv på sjø og land er givende for oss.

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern