logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 120 Colin Archer i Larvik

Velkommen til oss!

Herved ønsker Overmester og Embedskollegiet i
Odd Fellow Loge nr. 120 Colin Archer
deg hjertelig velkommen til våre nettsider.

Vi håper at disse sidene skal kunne gi deg
litt mer informasjon om vår egen Loge.

Du finner ytterligere generell informasjon om Logen vår her,
eller klikk på en av lenkene til høyre.

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


 

Morten Snørsvald
Overmester

 

 

 

Direkte link og bokmerke til våre hjemmesider

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern