logo

Søk

  Colin Archer


Onsdag:
10.01.201819:00o FGalla - Nyttårsloge med 126 Safir
24.01.201819:00o  pass Galla
14.02.201819:00o Arbm.Arbm. Rapport nevnder ≡ Regnskap/budsjett
28.02.201819:003  pass Besøk til nr. 48 Færder. Galla
14.03.201819:00o Venneaften
28.03.201819:001  pass 
11.04.201819:00o Arbm.Instr.
25.04.201819:00o Arbm.Besøk fra nr. 128 Lyngør
09.05.201819:00o Arbm.
23.05.201819:002  pass 
Lørdag:
02.06.201819:00SosialaftenSommermøte med damer (lørdag)
Onsdag:
22.08.201819:00o Arbm.Brannøvelse

Hent ned møteprogram i PDF-format:
Vår
Høst

Alle møtene åpnes i O
Torsdagstreff 11:00-13:00

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no