logo

Søk

Logens kontaktpersoner:

Postadresse:

Odd Fellow Loge nr. 120 Colin Archer
Nedre Torggate 7
3256 LARVIK

E-post: loge@120ca.no

Øvrige embedsmenn kan nås på e-post ved å benytte den offisielle forkortelsen til embedet, f.eks. Storrepr@120ca.no .
 
OM Egil Lorang Karlsen
Tlf arb. Tlf priv.
Fax: Mobil: +47 90 84 19 80
Epost: of120om@oddfellow.no
Adresse: Skrabekkv. 11, 3292 Stavern
 
UM Morten Snørsvald
Tlf arb. Tlf priv.
Fax: Mobil: +47 90 91 46 03
Epost: of120um@oddfellow.no
Adresse: Hummerbakkveien 390, 3294 Stavern
 
Sekr. Øystein Kristoffersen
Tlf arb. Tlf priv. +47 33 12 70 29
Fax: Mobil: +47 93 63 28 87
Epost: of120sekr@oddfellow.no
Adresse: Sisselrotvn 18, 3261 Larvik
 
Webansvarlig Morten Snørsvald
Epost: webmaster@120ca.no

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern