logo

Søk

Embedskollegiet 2017 - 2019

Nytt Embedskollegium velges hvert annet år i ulike år og trer i funksjon fra høsten av. Fra 27. september 2017 fungerer følgende Embedsmenn:

 

Foto : FagFoto Hege Mathisen

Foran:  Storrepresentant Carl-Otto Rasmussen, Overmester Egil Lorang Karlsen, Fung. Eks Overmester Thor Snørsvald

Bak: Ceremonimester Roy Stensgaard, Sekretær Øystein Kristoffersen, Undermester Morten Snørsvald, Skattmester Atle Olsen,

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern