logo

Søk

Hvem var Fridtjof Nansen?

Loge Fridtjof Nansen ble stiftet 10. oktober 1936, den dagen Fridtjof Nansen ville fylt 75 år. Han døde seks år tidligere – i mai 1930 – men minnet om ham og hans virke var fremdeles sterkt. Nansen hadde bredere og bedre grunnlag enn noen annen for å karakteriseres som sin tids aller største mann. Hans bidrag i polarforskningens verden, vitenskap, norsk og international politikk og først og fremst for menneskehetens sak, var alle fremragende.  Se videopresentasjon av Fridtjof Nansen  her.
 

Logens første Overmester sa ved institueringen følgende om valg av navn: Navnet ”Fridtjof Nansen” var så visst ikke vanskelig å finne – vanskeligere var det å driste oss til å anta navnet. Vi fant imidlertid at en bedre leder, en bedre spore enn Fridtjof Nansen og hans livsgjerning kunne vi ikke finne. Vi mener altså ikke at vi er som ham, men vi håper å kunne gjøre noe av hans liv levende for oss – og for andre”.


Fridtjof Nansen selv har uttalt:
”Til slutt skal det alltid erindres, at det ikke er de meninger en mann har, eller de dogmer han tror på, som er av betydning for hans medskapninger, men det er hans handlinger. Selv de høieste drømmer over skyene er av liten verd, hvis de ikke fører til handling.”

 

I Loge Fridjof Nansen er vårt mål å leve opp til hans visjoner og idealer gjennom å utvikle gode etiske holdninger og til å bli bedre medmennsker. Vi arbeider tett med humanitære organisjoner for å omsette våre beste intensjoner i utadrettet virksomhet. Vi bidrar både med egeninnsats og økonomisk bistand. Det gir oss mening og påfyll i god Fridtjof Nansen ånd.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern