logo

Søk

Aktuellt / Info

Her kommer informasjon og aktuellt fra vår loge. Beskjeder som er gitt på møtene, endringer på møter og diverse annet som er av interesse.

NOFA Vestfold - Rebekka seminar lørdag 3. mars kl 11.00 - 15.30 v/ Dag Virik og Kjell Henrik Hendrichs. Pris 250,- påmelding til SR innen 20. febraur. Se NOFA sin side for flere opplysninger eller ring Berit Hanssen.

Seminar i Logehuset 4.nov for alle søstre.

Konsert i Bugården kirke 12.nov 2017 kl. 1700 (Dobbeltklikk på teksten, så kommer annonsen frem).

Sommerfesten juni 2017. NB! Påmelding til UM.

Retningslinjer for nominasjon og valg. (Dobbelklikk på teksten).

Forslag valgte embetsmenn 2017-19. (Dobbeltklikk på teksten).

Forslag valgte nevnder 2017-19.  (Dobbeltklikk på teksten).

APRIL 2017 - Søsterfond. Det ble solgt årer for ca kr 8000,- i år, og det var veldig mange flotte gevinster.

04/2-16 Alle våre 4 loger har bestemt å legge ned juletrefesten inntil videre.

15/11-16 Juletrefest. Om i våre fire loger har hatt møte bl.a vedr juletrefestene våre. Dette ble videreformidlet av vår OM og spørsmålet var om søstrene ville beholde juletrefestene. Flere søstrer ytret seg og vår loge vil velge å legge dette arrangementet på is inntil videre. Dette fordi oppmøtet ikke står i forhold til innsats og enkelt nok at verden er i forandring.Barn har andre referanser idag.

 

 

15/11-16 Solveig Ambjørnrød fikk tildelt 40 års vet.juvel.

15/11-16. Loge Verdande har mottatt et takkekort fra sønnene til Dagmar Becke i forbindelse hennes bortgang. For pengene de fikk fra logen opprettet de et minnefond i Dagmar Beckes navn og ga pengene til et musikkanlegg i Ekeberg Kapell. Det vil bli innstallert i begynnelsen av desember då. De spurte om ikke Kirkelig Fellesråd også kunne gi det samme til musikkanlegg i Orelund kapell, og dette fikk de ja til. Da har begge kapell et godt lydanlegg. Det blir mer og mer vanlig og avspille musikk i begravelser. Minnefondet er nå oppløst.En flott gest dette.

17/10-16. Noen som kjenner disse gjenstandene?  (d.klikk på lenken).

6/10-16. Melding fra red. Yggdrasil hun skrev inn meny for Nyttårsloge. Nyttårslogen 3.jan-17 er hos loge 28 Margret Skulesdatter i Tønsberg og det er de som bestemmer meny denne kvelden.

5/10-16.Vår neste store landsinnsamling vil gå til Redningsselskapet for nytt fartøy. Vi skal samle inn ca 1000 kroner pr medlem neste 2,5 år. Søstrene har bestemt at vi får en giro på ca 300 kroner første gang i nær fremtid.

5/10-16. TV aksjonene søndag 23. okt. trener sjåfører. Oppmøte på skolene kl. 15.30. Jobben tar ca 2 timer. Meld deg til vår UM Tone G.F.Skoli.

5/10-16 Ingen brannøvelse gjennomført 4.okt.

Det blir brannøvelse 4. oktober.

På vårt møte 6. september ble det ikke avholdt brannøvelse, blant annet pga innsettelse av ny UM for den resterende periode. Ingrid Herlaug Pedersen takket av på grunn av sin helse.
 

Ny adresse / telefon
Brit Jørgensen Opsahl
tlf: 33 47 61 62 / mobil: 48 13 36 52
Moveien 103, 3221 Sfj.

Ny epost: Grethe Rød Bøhmer
grethebohmer@hotmail.com

Ny epost: Grethe Hansen
semsjenta@gmail.com

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern